Jurist

Wat is een jurist?

Een jurist of juridisch adviseur is een afgestudeerd rechtsgeleerde, die de wet bestudeert, toepast, ontwikkelt of zich op een andere wijze met wetgeving bezighoudt. Een jurist kan verschillende beroepen in de rechtswereld uitoefenen, waaronder: advocaat, bedrijfsjurist, fiscaal jurist, gerechtsdeurwaarder, juridisch adviseur, juridisch medewerker, notaris, officier van justitie, rechter, etc.

Wat doet een jurist?

Juristen behartigen de juridische belangen van cliënten en proberen geschillen tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Ze hebben daarnaast een adviserende rol en houden contact met de tegenpartij. Gedurende een procedure stellen ze processtukken op, bepleiten ze zaken bij de rechter en corresponderen ze met gerechtelijke instanties. Verder kunnen de volgende algemene taken worden gedefinieerd waarvoor juristen verantwoordelijk zijn:

 • Analyseren en uitwerken van juridische vraagstukken
 • Beschrijven van de regels in de wet
 • Stelselmatig ordenen van de wet (analyseren en identificeren van systematische problemen)
 • Interpreteren en/of handhaven van huidige wet en regelgeving of het opstellen van nieuwe regels voor situaties waar reeds nog geen wet en regelgeving voor is opgesteld
 • Definiëren, maken en gebruiken van juridische concepten
 • Uitwerken en gebruiken van onderscheidingen, vonnissen, classificaties en theorieën
 • Afleiden van principes in de gerechtelijke wetgeving
 • Uitspreken over of beslechten van geschillen tussen tegengestelde partijen
 • Verstrekken van informatie over het rechtsstelsel of andere juridische kwesties via de media en/of publieke toespraken
 • Analyseren, bestuderen en beschrijven van feiten en gebeurtenissen
 • Pleiten voor of tegen resoluties, interpretaties, (toelaatbaarheid) bewijsstukken, etc.
 • Reflecteren van juridische waarden, feiten en bewijsmateriaal (doorgeven van uitspraken/vonissen, adviseren van advocaten en rechters, etc.)
 • Voorspellen wat rechters kunnen doen
 • Authenticeren of bekritiseren van politieke systemen
 • Leren, overbrengen en verspreiden van kennis

Waar werken juristen?

Aangezien juristen vele beroepen kunnen uitoefenen, is hun werkomgeving zeer uiteenlopend. Veel juristen werken bij rechtbanken en advocaten- en notariskantoren, maar ook veel bedrijven en overheidsinstellingen (bijvoorbeeld de Belastingdienst) hebben juristen in dienst. Verder zijn er juridisch adviseurs die een onafhankelijk bureau hebben. Collega's met wie juristen te maken hebben zijn bijvoorbeeld juridisch medewerkers, notarissen, advocaten en officieren van justitie.

Hoe word je jurist?

Iemand die jurist wil worden, kan de hbo-opleiding Rechten volgen of de universitaire studie Rechtsgeleerdheid. Deze laatste wordt aangeboden in Amsterdam (UvA en VU), Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Utrecht.