JAVA Developer

Wat is een Java developer?

Een Java developer (ook wel Java-programmeur of Java-ontwikkelaar) is iemand die verantwoordelijk is voor de programmatuur van diverse (web)systemen in de programmeertaal Java.

Wat is Java?

Java is een programmeertaal die objectgeoriënteerd is (kortweg OO, naar het Engelse Object Oriented). Dit houdt in dat een systeem wordt opgebouwd uit objecten. Een object is bijvoorbeeld een bepaald bestand, een stuk tekst of een lijst gegevens. Het handige van een objectgeoriënteerde omgeving is dat een object eigenschappen kan 'erven' van een moederobject, zodat er eenvoudig vele varianten van een bepaald object kunnen worden gemaakt. De objecten kunnen van elkaar verschillen, maar toch tot dezelfde categorie behoren en dus bepaalde eigenschappen gemeenschappelijk hebben.

Om het proces van het erven iets inzichtelijker te maken, kun je ter vergelijking een concreet object nemen uit de werkelijkheid, bijvoorbeeld een banaan. Een banaan valt in de categorie fruit, net als appels, peren en aardbeien. Fruit valt weer in de categorie voedsel. Aangezien de verbindende eigenschap van deze categorie de 'eetbaarheidsfactor' is, geldt deze eigenschap eveneens voor de categorie fruit en voor de afzonderlijke onderdelen: de bananen, appels, peren, aardbeien, etc. Binnen Java werkt het eigenlijk hetzelfde: er worden klasses gedefinieerd waartoe objecten kunnen behoren. Op deze manier hoef je niet voor ieder onderdeel afzonderlijk alle gegevens te formuleren, maar nemen de objecten automatisch bepaalde eigenschappen over.

Java wordt veel toegepast in websites (middels een Java-plug-in), computerspellen, mobiele telefoons en servers. Het is een platformonafhankelijk taal, wat inhoudt dat het op elke computer functioneert, ongeacht het besturingssysteem (Mac, Windows, etc.). Wat betreft de syntaxis is Java voor een groot deel gebaseerd op de taal C++, dat wel een kleinere klassenbibliotheek heeft dan Java.

Overigens is Java niet hetzelfde als JavaScript: dit zijn twee afzonderlijke talen waartussen de nodige verschillen bestaan. Zo is JavaScript, in tegenstelling tot Java, een scripttaal. Daarnaast kan JavaScript-code alleen in een browser worden uitgevoerd, terwijl Java applicaties maakt die in een virtuele machine kunnen worden uitgevoerd. Verder kent JavaScript alleen objecten, geen klassen.

Wat doet een Java developer?

De taken van Java developers zien er in algemene zin als volgt uit:

  • Ontwerpen en implementeren van Java-toepassingen, bijvoorbeeld voor websites, games of mobiele telefoons
  • Onderhouden, testen en verbeteren van bestaande Java-toepassingen
  • In voorkomende gevallen optreden als probleemoplosser op het gebied van Java-progammatuur
  • Omzetten van de wensen van opdrachtgevers in concrete Java-oplossingen

Waar werken Java developers?

Java developers werken bij de meest uiteenlopende organisaties, over het algemeen in een team van meerdere ontwikkelaars. Collega's met wie Java developers te maken krijgen, zijn bijvoorbeeld applicatiebeheerders, software engineers, app developers, webdesigners, interaction designers en functioneel ontwerpers.

Hoe word je Java developer?

Om als Java developer te kunnen werken, heb je over het algemeen een ICT-opleiding nodig op hbo- of wo-niveau. Voorbeelden van relevante opleidingen zijn:

  • Computer Science (wo)
  • Informatica (hbo/wo)
  • Technische Informatica (hbo/wo)