Internist

Wat is een internist?

Een internist is een medisch specialist op het gebied van alle inwendige organen. Hiertoe behoren onder andere de volgende onderdelen van het lichaam: hart, bloed en bloedvaten, longen, nieren, lever, schildklier, darmen en maag. Ook stofwisselingsziekten (bijvoorbeeld suikerziekte) behoren tot het aandachtsgebied van internisten. In feite zijn internisten bij vrijwel alle ziekten en aandoeningen die behandeld worden direct of indirect betrokken, veelal in de onderzoeksfase. Patiënten met klachten waarvoor nog geen duidelijke diagnose is vast te stellen, komen al snel bij een internist terecht.

Wat is een internist?

Binnen de interne geneeskunde bestaan de nodige specialisatiegebieden, waaronder:

 • Nefrologie (nierziekten)
 • Vasculaire geneeskunde (vaatziekten)
 • Oncologie (onderzoek en behandeling van kanker)
 • Endocrinologie (hormonenziekten)
 • Infectieziekten
 • Hematologie (bloedziekten en bloedstollingsstoornissen)
 • Intensive care
 • Gastro-enerologie (maag-darm-leverziekten)
 • Geriatrie (ouderengeneeskunde)

Het specialisme wordt veelal achter de naam van een internist vermeld: men spreekt dan van een internist-nefroloog, internist-oncoloog, internist-hermatoloog, etc.

Wat doet een internist?

De taken van internisten zijn over het algemeen als volgt:

 • Diagnosticeren door middel van lichamelijk onderzoek, urine- of bloedonderzoek en anamnese
 • Verrichten van aanvullende inwendige onderzoeken, bijvoorbeeld door middel van echografie, bronchoscopie, hartkatheterisatie, ECG (hartfilmpje) en CT- of MRI-scans
 • Opstellen van een behandelplan
 • Uitvoeren van ingrepen en behandelingen, bijvoorbeeld het inbrengen van drains, toedienen van bloedtransfusies of chemotherapie en verrichten van puncties in organen als lever en nieren
 • Verstrekken van advies aan andere medisch specialisten zoals chirurgen
 • Inschatten van risico's op het gebied van onder andere hart- en vaatziekten, suikerziekte, maag-darm-leveraandoeningen en hoge bloeddruk

Waar werken internisten?

Internisten werken in ziekenhuizen: meestal ofwel op de verpleegafdeling interne geneeskunde, ofwel in de polikliniek. Daarnaast kunnen ze ook op onderzoeksafdelingen werkzaam zijn. Collega's met wie internisten samenwerken zijn bijvoorbeeld verpleegkundigen, chirurgen, oncologen, cardiologen, en arts-assistenten.

De NIV (Nederlandse Internisten Vereniging) behartigt de belangen van internisten en zij die in opleiding zijn tot internist. Daarnaast stelt deze vereniging zich ten doel de opleiding en nascholing te bevorderen en verbeteren.

Hoe word je internist?

Om als internist te kunnen werken, dien je eerst de basisopleiding geneeskunde te hebben afgerond. Dit is een zesjarige universitaire opleiding, waarvoor een numerus fixus geldt. Vervolgens volg je de opleiding interne geneeskunde, die ook weer zes jaar duurt. De eerste vier jaar hiervan bestaan uit algemene interne geneeskunde en bestaan voor een relatief groot deel uit stages (onder andere een zaalstage interne geneeskunde en een polikliniekstage). De laatste twee jaar kies je als aios (arts in opleiding tot specialist) een deelgebied waarop je je wilt specialiseren (zie de eerdergenoemde specialismen).