Grondwerker

Wat is een grondwerker?

Een grondwerker is iemand die grond- en graafwerkzaamheden doet, met de hand of met (graaf)machines. Het soort werkzaamheden van een grondwerker kan heel erg uiteenlopen, maar heeft vaak te maken met de voorbereiding van de aanleg van kabels en buizen, groen of wegen, de bouw van woningen en gebouwen of het reinigen van grond.

Wat doet een grondwerker?

Een grondwerker komt om de hoek kijken bij het leggen van kabels of leidingen, de bouw van huizen, de aanleg van wegen of groen of wanneer de bodem moet worden gesaneerd. De grondwerker doet hiervoor voorbereidend werk, bijvoorbeeld door sleuven of geulen te graven en de grond klaar te maken voor bouw of sanering.

Als grondwerker werk je veel samen met de kraanmachinist, die graafwerk doet met een kraan. Op plekken waar de kraanmachinist niet goed bij kan, doe je graafwerkzaamheden met de hand. Ook ondersteunen grondwerkers de kraanmachinist op plekken waar voorzichtig te werk moet worden gegaan, bijvoorbeeld omdat er leidingen en kabels liggen. In dat geval geven de grondwerkers kraanmachinisten aanwijzingen en helpen ze bij het graafwerk.

Een grondwerker doet verschillende grondwerkzaamheden. Dit behoort onder andere tot zijn takenpakket:

 • Slopen
 • Waterwerken
 • Baggeren
 • Rioolwerk; plaatsen van rioolbuizen
 • Sleuven graven voor kabels en leidingen
 • Lantaarnpalen plaatsen
 • Plaatsen van damwanden, straatkolken en duikers
 • Zetten van beschoeiingen
 • Afgraven van bouwkavels
 • Egaliseren en ophogen van de grond
 • Uitgraven van kruipruimtes
 • Afwerken van bermen, taluds en aardebanen
 • Controleren van leidingen

Waar werken grondwerkers?

Grondwerkers werken meestal in dienst van een bouwbedrijf, waar zij vaak verantwoordelijk zijn voor diverse andere werkzaamheden. Soms ga je als grondwerker aan de slag via een (gespecialiseerd) uitzendbureau. Je werkt dan dus als uitzendkracht in dienst van het uitzendbureau.

Als grondwerker zul je samenwerken met verschillende mensen, het meest met de kraanmachinist. Ook overleg je met de partijen voor wie je het werk voorbereidt, zoals aannemers, opzichters en projectontwikkelaars.

Hoe word je grondwerker?

Er is niet één specifieke opleiding voor grondwerker. De meeste mensen die grondwerker zijn, hebben een mbo-opleiding grond, water en wegenbouw of een mbo-opleiding tot kraanmachinist of stratenmaker. Als je grondwerker wordt, is dat vaak niet het enige dat je doet. Meestal doe je ernaast werk als bijvoorbeeld kraanmachinist, stratenmaker of wegwerker.

Welke competenties heb je nodig als grondwerker?

Als grondwerker is het handig als je over de volgende competenties en eigenschappen beschikt:

 • Flexibele instelling
 • Een goede fysieke conditie
 • Handigheid en daadkracht
 • Teamplayer
 • Goede communicatieve vaardigheden

Wat is het salaris van een grondwerker?

Grondwerkers hebben een salaris dat tussen de 1.500 en 2.400 euro per maand ligt. Hoeveel je als grondwerker precies verdient, is onder andere afhankelijk van de werkzaamheden die je ernaast doet. De meeste grondwerkers hebben namelijk nog meer taken. Ook leeftijd en ervaring spelen uiteraard een rol bij de hoogte van het salaris. Je valt als grondwerker onder de cao bouw & infra.