Engineer

Wat is een engineer?

Een engineer is een specialist in de engineering, veelal op het gebied van technische ontwikkeling. De term ‘engineer’ heeft verwantschap met ‘ingenieur’, maar het verwijst naar een bredere toepassing van technische functies.

In de praktijk verwijst de functienaam van een engineer vrijwel altijd naar een specifieke tak: zo zijn er bijvoorbeeld process engineers, software engineers en mechanical engineers.

Wat is engineering?

Onder engineering in algemene zin wordt verstaan: het toepassen van wetenschappelijke, wiskundige, economische, sociale en/of praktische kennis voor het ontwerpen en bouwen van (technische) structuren, machines, apparaten, systemen en methodes die een verbetering van het dagelijks leven beogen. Er zijn vele specialismen in engineering (denk aan software, mechanical, process, investment, sales, supply chain, safety of mud engineering, etc.), die met elkaar gemeen hebben dat ze zich richten op het bedenken en ontwerpen van (veelal technische) oplossingen.

Wat doet een engineer?

In de meeste gevallen zijn engineers verantwoordelijk voor het geheel aan technologisch onderzoek, planning en berekeningen die nodig zijn voor een industrieel, bouwkunding, agrarisch of andersoortig project waarbij technologie een voorname rol speelt. Algemeen gesteld zijn ze vaak verantwoordelijk voor de ontwikkeling, vernieuwing en verbetering van een project. Meer specifiek kunnen dit zaken zijn als technisch advies, haalbaarheidsonderzoek, ontwerpvoorstellen, berekeningen van kostenefficiëntie en gebruikersanalyses. Hun precieze taken hangen af van het gebied waarin ze zich hebben gespecialiseerd.

Waar werken engineers?

Waar engineers werken, hangt sterk af van hun specialisatie en werkgebied. Toch zijn ze vooral werkzaam in technische omgevingen, bijvoorbeeld in de ict, werktuigbouwkunde, energie-industrie, elektrotechniek, chemische industrie of de telecommunicatie.

Hoe word je engineer?

Om als engineer te kunnen werken, dien je een technische studie te volgen. Doorgaans wordt een hbo- of wo-niveau gevraagd. Welke studie je precies nodig hebt, hangt af van het werkveld waarin je werkzaam wilt zijn. Voorbeelden van relevante studies zijn:

  • Engineering, Design and Innovation (hbo)
  • Technische Bedrijfskunde (hbo/wo)
  • Werktuigbouwkunde (hbo/wo)