Curator

Wat is een curator?

Een curator wordt door de rechtbank aangewezen op het moment dat een bedrijf failliet gaat. Een curator is een jurist die is gespecialiseerd in faillissementen. De curator moet ervoor zorgen dat een faillissement goed wordt afgehandeld en dat schuldeisers zoveel mogelijk krijgen wat hen toekomt.

Wat doet een curator?

Een curator neemt na een faillissement de bedrijfsvoering en bevoegdheden over van de eigenaren van een onderneming. De curator heeft volledige zeggenschap over het vermogen van het failliete bedrijf en over alle andere beslissingen die worden genomen om het faillissement goed af te wikkelen. Doel van het werk van de curator is dat de (eventuele) resterende waarde van het bedrijf zo goed mogelijk terecht komt, bijvoorbeeld door de onderneming een doorstart te laten maken.

Wat zijn de belangrijkste taken van een curator?

  • In kaart brengen van bezittingen en schulden van de failliete onderneming
  • Financieel afwikkelen (liquideren) van de onderneming
  • Onderzoek doen naar eventueel wanbeleid
  • Beheren van administratie en financiële stromen
  • Verkopen van inventaris en voorraden van de onderneming
  • Uitkeren van geld aan schuldeisers
  • Beëindigen van huurovereenkomsten en arbeidscontracten
  • Rapporteren aan de rechter-commissaris
  • Contact onderhouden met schuldeisers
  • Contacten leggen met geïnteresseerde partijen voor een eventuele doorstart

Waar werken curatoren?

Een curator wordt altijd aangesteld door de rechtbank. Je krijgt als curator het bewind over het failliete bedrijf. Wat voor onderneming dit is, kan dus flink uiteenlopen. De rechtbank zal bij de benoeming kijken naar je ervaring in de branche of met vergelijkbare zaken.

De curator wordt aangewezen door de rechter-commissaris, aan wie je als curator ook rechtstreeks rapporteert en die toezicht houdt op je werkzaamheden.

Hoe word je curator?

Een curator heeft een rechtenstudie gedaan, gevolgd door een basisopleiding tot advocaat. Er is geen specifieke opleiding die vereist is om curator te worden. Er bestaat wel een postacademische beroepsopleiding insolventierecht. Meestal heeft een curator eerst gewerkt als advocaat en doet hij of zij in die rol ervaring op in het faillisementsrecht.

De rechtbank kan je vervolgens op basis van die ervaring aanstellen als curator. Je kunt dus niet specifiek op de functie solliciteren.

Wat is het salaris van een curator?

Curatoren werken op basis van een uurtarief. De overheid bepaalt jaarlijks het basisuurtarief voor curatoren. In 2018 lag dit op 212 euro. Dit uurtarief is variabel en hangt onder andere samen met de grootte van het bedrijf en het vermogen dat ermee gemoeid gaat. Het salaris van de curator wordt in de regel betaald vanuit de opbrengsten van de failliete onderneming.