Business Intelligence Consultant

Wat is een business intelligence consultant?

Een business intelligence consultant (ook wel BI consultant) is iemand die verbanden legt tussen business intelligence (informatie over onder meer klanten, concurrentie, beslissingsprocessen en marktsituaties) uit verschillende systemen. Op basis van deze verbanden adviseert de BI consultant over het (beter) organiseren van bedrijfsdata en werkprocessen binnen een organisatie.

Wat is business intelligence?

Business intelligence (of kortweg BI) houdt in: het verzamelen van informatie binnen de eigen handelsactiviteit. Het gaat hierbij veelal om financiële data of gegevens over producten, klanten, concurrenten, de toestand van de markt, beslissingsprocessen en algemene trends op het gebied van economie, technologie en cultuur. Het doel van het verzamelen en analyseren van deze gegevens is het verkrijgen van beslissingsondersteunende informatie (oftewel intelligence).

Wat doet een business intelligence consultant?

De werkzaamheden van business intelligence consultants zien er over het algemeen als volgt uit:

 • Inventariseren van functionele behoeften binnen de organisatie
 • Opstellen en onderhouden van technische en functionele documentatie (onder meer management dashboards en andere rapportages)
 • Uitvoeren van complexe (data-)analyses met behulp van toepassingen als Microsoft Business Intelligence, Qlikview, SAS, Cognos, Oracle BI Suite en Business Objects)
 • Inrichten, bijhouden en uitbreiden van het datawarehouse (DWH)
 • Ontwikkelen van ETL-programmatuur en –rapportages  (Extraction, Transformation and Load: hierbij word data opgehaald, omgezet en weggegeschreven)
 • Opstellen van conceptuele en logische datamodellen (bijvoorbeeld met SQL databases, Dimensionaal Modelleren en Data Vault)
 • Testen van de implementatie van het datawarehouse
 • Verstrekken van (architectuur)advies aan onder meer stakeholders en (hoger) management

Waar werken business intelligence consultants?

Business intelligence consultants kunnen werkzaam zijn bij (de grotere) commerciële organisaties (die vaak een aparte afdeling BI hebben) of bij consultancy- of organisatieaviesbureaus (die ze dan weer detacheren bij hun klanten). Collega’s met wie een BI consultant te maken heeft, zijn bijvoorbeeld data analisten, data scientists, functioneel beheerders, business analisten en systeemarchitecten.

Hoe word je business intelligence consultant?

Business intelligence consultants hebben vaak een bedrijfskundige studie en/of een ict-opleiding gevolgd. Relevante studies zijn bijvoorbeeld:

 • Bedrijfskundige informatica (wo)
 • Business Analytics (BA) (wo)
 • Business IT & Management (hbo)
 • Technische bedrijfskunde (hbo/wo)