Business Controller

Wat is een business controller?

Een business controller is iemand die het management van een bedrijf voorziet van input en advies gericht op het nemen van (strategische) besluiten en het optimaliseren van de structuur van de organisatie.

Wat is business control?

Business control kan worden omschreven als het verschaffen van de middelen om doelen en ambities van een onderneming te realiseren, rekening houdend met voornamelijk de volgende aspecten:

 • Markten die niet volledig te voorspellen zijn
 • Middelen (waaronder mensen) die niet per se betrouwbaar zijn
 • Oorzaak-gevolgschema’s die nooit optimaal, volledig en stabiel zijn

Het voornaamste verschil met de financial controller is dat deze zich vooral toelegt op de financiële rapportages en resultaten, terwijl de business controller een meer toekomstgerichte blik heeft. In een soort consultantsrol richt deze zich op efficiencyverbetering en kostenbesparing.

Wat doet een business controller?

Binnen een organisatie is de taakverdeling doorgaans zo dat de ondernemer (bijvoorbeeld een algemeen directeur) de visie, doelstellingen en ambitie inbrengt, terwijl de business controller verantwoordelijk is voor de benodigde systemen, processen en informatie om deze ambities, visies en doelen waar te maken.

Concrete werkzaamheden van business controllers zijn bijvoorbeeld:

 • Vertalen van strategische doelstellingen in duidelijke KPI’s (Key Performance Indicators of Kritieke Prestatie-indicatoren)
 • Signaleren van trends en ontwikkelingen in de markt en op basis hiervan komen tot voorspellingen (forecasts) en aanbevelingen
 • Analyseren en rapporteren van eventuele afwijkingen ten opzichte van forecasts en planning
 • Opstellen van betrouwbare operationele en financiële rapportages (bijvoorbeeld businesscases, managementrapportages, (meerjaren)planningen en kostprijsberekeningen)
 • Ondersteunen en bewaken van budgetteringsprocessen
 • Initiëren van verbeteringsprocessen, onder meer wat betreft planning en budgettering
 • Uitvoeren van bedrijfseconomische analyses en strategische scenario-analyses
 • Fungeren als aanspreekpunt op het gebied van (financiële) procesverbetering
 • Onderhouden van interne contacten met het management en externe contacten met onder meer accountants

Waar werken business controllers?

Business controllers werken doorgaans op de afdeling finance & control van de grotere bedrijven. Ze staan in nauw contact met het management van de organisatie en krijgen te maken met onder anderen business-analisten, financial controllers, accountants, risk managers, CEO’s en CFO’s.

Hoe word je business controller?

Over het algemeen wordt van een business controller een wo- of hbo-diploma gevraagd, vaak aangevuld met de nodige werkervaring. Relevante opleidingen voor iemand die business controller wil worden, zijn bijvoorbeeld:

 • Bedrijfseconomie (hbo/wo)
 • Bedrijfskunde / (hbo/wo)
 • Commerciële economie (hbo)

Als aanvullng op een dergelijke studie zijn er enkele post-hbo-leergangen die opleiden tot business controller. Een voorbeeld hiervan is de opleiding Qualified Controller HOFAM.

Daarnaast is er de postmasteropleiding Register Controller, die wordt erkend door de Vereniging van Registercontrollers (VRC). Deze postmaster wordt aangeboden aan de volgende universiteiten:

 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Nyenrode Business Universiteit
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Tilburg University
 • Universiteit van Amsterdam (UvA)
 • Maastricht University
 • Vrije Universiteit (VU) Amsterdam