Business Analist

Wat is een business analist?

Een business analist (BA) of business analyst is iemand die fungeert als schakel tussen de business requirements (de opdrachtgever) en de oplossing (het ontwikkelingsteam). Een business analist identificeert, analyseert en specificeert de requirements van zowel de business als de opdrachtgever en communiceert deze als bruikbare informatie naar het projectteam, (software)leverancier of outsourcer. Vaak is ict hierbij een belangrijk onderdeel.

De business analist identificeert met andere woorden de scope en doelen van een project; hij analyseert, vertaalt en identificeert de behoeften van de stakeholders middels interviews of andere vormen van communicatie. Daarnaast valideert de business analist de business requirements, bouwt hij datamodellen, modelleert de data en business processen en ontwikkelt een oplossing die wordt gepresenteerd en doorvertaald naar bruikbare specificaties voor ontwikkelaars.

Wat is het verschil tussen een business analist en een informatieanalist?

De functie van business analist vertoont veel overeenkomsten met die van informatieanalist. Toch zijn de twee niet hetzelfde. In algemene zin is de plaats van de business analist in de ‘keten van verandering’ anders: zijn werkzaamheden spelen zich eerder in het proces af. Op het moment dat de informatieanalist start met zijn werkzaamheden, is immers al vastgesteld (door de business analist) dat er iets moet veranderen in het bedrijfsproces. Daarnaast richt de rol van de informatieanalist zich in de meeste gevallen specifieker op het ict-gedeelte: hij stelt vast wat de exacte wensen zijn van de organisatie, zodat hij aan de ict-specialisten kan overbrengen wat er moet worden ontwikkeld op technisch vlak.

Wat is een business analyse?

Business analyse is de onderzoeksdiscipline die zich richt op het identificeren van zakelijke behoeften, kansen en problemen, om vervolgens te komen tot de juiste oplossingen. Een business analyse raakt aan alle organisatieniveaus: operationeel, tactisch en strategisch. Er kunnen drie niveaus van business analyse worden onderscheiden:

 • System development & improvement
  Dit niveau is te vergelijken met de traditionele systeemanalyse en heeft de kleinste scope en de minste autoriteit.
 • Process improvement
  Dit tweede niveau is gericht op het verbeteren van bedrijfsprocessen en heeft een grotere scope en meer autoriteit. Dit niveau kent twee lagen:
  • Informatieanalyse
  • Functioneel ontwerp
 • Business improvement
  Het derde niveau, business improvement, richt zich op het verbeteren van de organisaties op strategisch niveau. 

Wat doet een business analist?

De werkzaamheden van een business analist kunnen onder andere bestaan uit:

 • In kaart brengen van de wensen en eisen (requirements) van een organisatie of opdrachtgever
 • Analyseren van organisatiebehoeften en voorbereiden van verbeteringen voor organisatieprocessen
 • Specificeren, prioriteren, verifiëren en valideren van functionele wensen en eisen en het vertalen hiervan naar efficiënte oplossingen
 • Signaleren van risico's, knelpunten en afwijkingen (en zo nodig adviseren van het management om deze te weg te nemen)
 • Bewaken en beheren van requirements tijdens projecten
 • Eventueel maken van statistische analyses met behulp van ondersteuningsprogramma’s als Excel, Acces, SPSS, Business Objects en SQL
 • Opstellen van een business case van de voorgestelde oplossing
 • Optreden als klankbord voor de business, projectteamleden, (software)leverancier of outsourcer
 • Begeleiden en coördineren van analyses ten behoeve van voorgenomen veranderingen en ontwikkelingen binnen een organisatie
 • Ondersteunen en trainen van gebruikers binnen de afdeling in interpreteren en analyseren van relevante rapportages met betrekking tot diverse projecten

Waar werken business analisten?

Business analisten zijn veelal werkzaam bij consultancybureaus, banken, verzekeringsmaatschappijen, overheden, nuts- en telecombedrijven en andere grote instellingen. Ze werken vaak samen met projectmanagers, business architects, Subject Matter Experts (SME) en andere business analisten.

Hoe word je business analist?

Om business analist te worden, kun je de hbo-opleiding Bedrijfskundige informatica (ook wel Business IT & Management) volgen. Behalve deze hbo-studie zijn er ook andere hbo- of wo- opleidingen die relevant kunnen zijn voor business analisten. Voorbeelden zijn:

 • Bedrijfskunde (hbo/wo)
 • Informatica (hbo/wo)
 • International Business and Management Studies (IBMS) (hbo)
 • Business Information Technology (wo)