Beleggingsadviseur

Wat is een beleggingsadviseur?

Een beleggingsadviseur is een expert op het gebied van beleggingen, die mensen of relaties werft, peilt naar hun (toekomstige) financiële behoeften, hun (persoonlijke) omstandigheden en rekening houdend met een bepaalde risicograad adviseert over de inrichting en het onderhoud van een beleggingsportefeuille, waarbij hij de zorgplicht in acht neemt.

Wat is een belegging?

Een belegging houdt in dat er geld wordt geïnvesteerd met de bedoeling er in de toekomst financieel voordeel mee te behalen. Meestal gebeurt dit door te beleggen in aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, derivaten en onroerend goed.

Verschil tussen beleggingsadviseur en vermogensbeheerder

De functie van beleggingsadviseur vertoont overeenkomsten met die van vermogensbeheerder. Het voornaamste verschil is dat de rol van vermogensbeheerders verder gaat dan het verstrekken van adviezen. Zo hebben zij de volmacht om het beheer te voeren over iemands geldzaken. Ook een beleggingsanalist heeft ongeveer hetzelfde werkterrein, met het verschil dat deze primair optreedt in dienst van een bank of beleggingsinstelling en niet als adviseur van klanten.

Wat doet een beleggingsadviseur?

Beleggingsadviseurs voorzien hun klanten van advies op het gebied van beleggen.  Daarbij zien hun taken er doorgaans als volgt uit:

 • Werven van nieuwe relaties door middel van acquisitie
 • Bijhouden van de laatste ontwikkelingen en producten op beleggingsgebied
 • Volgen, interpreteren en adviseren over:
  - de laatste internationale ontwikkelingen op politiek, financieel-economisch en maatschappelijk vlak,
  • (cijfermatige) informatie en ontwikkelingen van bedrijven, sectoren, economieën, etc.
  • historische, huidige en verwachte koersontwikkelingen,
   om het rendement van beleggingsportefeuilles te optimaliseren en de risico’s te minimaliseren
 • Opstellen van en adviseren over een beleggingsprofiel en -portefeuille aan de hand van
  - de inkomens-, fiscale-, vermogens- en gezinssituatie, toekomstige financiële behoeften, beleggingsdoelstellingen, risicoprofiel en overige omstandigheden
  • de financiële situatie van de organisatie, de beleggingsvisie en mogelijkheden op beleggingsgebied
 • Verzamelen, vergelijken, adviseren en aandragen van geschikte beleggingsproducten voor de klant
 • Voorlichten van de relaties omtrent beleggingskansen en mogelijke valkuilen
 • Adviseren van relaties over nieuwe of veranderende beleggingsproducten
 • Bespreken van de eigen bevindingen en adviezen met de leiding en het doen van voorstellen die betrekking hebben op de commerciële planning: het vergroten van het marktaandeel en de omzet per relatie
 • Uitvoeren van administratieve zaken omtrent de beleggingen van klanten
 • Vertalen van de ‘zorgplicht’ naar de dagelijkse praktijk

Waar werken beleggingsadviseurs?

Als beleggingsadviseur werk je doorgaans voor een bank of een andere financiële dienstverlener (bijvoorbeeld een vermogensbeheerder of een beleggingsinstelling). Ook zijn er beleggingsadviseurs die als zelfstandige werkzaam zijn.

Hoe word je beleggingsadviseur?

De meeste beleggingsadviseurs hebben een economische of financiële opleiding gedaan op wo- of hbo-niveau. Voorbeelden van geschikte studies om (op termijn) als beleggingsadviseur aan het werk te kunnen, zijn Financial Service Management (hbo) en Commerciële Economie (hbo/wo).

Dutch Securities Institute

De stichting DSI (Dutch Securities Institute) ziet toe op de integriteit binnen de financiële markten. Eén van de activiteiten van DSI is het accrediteren van opleidingen en trainingen op het gebied van financieel toezicht en beleggingsadvies.

Voorbeelden van instituten waar een dergelijke opleiding kan worden gevolgd, zijn:

 • Het NIBE-SVV (Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf)
  Dit instituut biedt vele financiële opleidingen aan, waaronder Wft-PE Beleggen, Beleggen in bv of privé.
 • De Vrije Universiteit (in samenwerking met het CFA Institute)
  De opleiding Chartered Financial Analyst, waarvan het curriculum wordt verzorgd door het Amerikaanse CFA Institute, biedt een opleiding aan op drie niveaus: CFA I, II en III.
 • Het Amsterdam Institute of Finance
  Het AIF biedt een groot aantal specialistische opleidingen aan op het gebied van finance, bijvoorbeeld Behavioral Finance.