Vacatures.nl

Asset manager

Plaats je cv en vergroot je baankansen

Word gevonden door werkgevers en laat ze jou direct benaderen voor een baan.

Cv plaatsen

Wat is een asset manager?

Een asset manager is iemand die verantwoordelijk is voor het financieel managen van fondsen, investeringen of projecten om zo een optimaal rendement te behalen. De asset manager streeft naar een optimale balans tussen de kosten, resultaten en risico’s. Een asset manager kan werken voor pensioenfondsen, banken en consultancybedrijven maar ook voor bijvoorbeeld it-bedrijven, installatiebedrijven of energiebedrijven.

De functiebenaming van asset manager is dan ook heel breed; de term asset manager wordt voor verschillende type functies gebruikt en duikt bijvoorbeeld ook steeds vaker op in de vastgoed- en corporatiewereld. In die hoek richt asset management zich specifiek op het zo financieel aantrekkelijk, duurzaam (en soms ook maatschappelijk) mogelijk exploiteren van vastgoed.

Wat doet een asset manager?

Een asset manager heeft als belangrijkste taak het (financieel) beheren van assets. ‘Asset’ is een breed begrip, waarvan de inhoud kan verschillen per branche of bedrijf. Met de term ‘asset’ wordt gedoeld op bedrijfsmiddelen of -eigendommen die een zekere waarde vertegenwoordigen. Dit kunnen niet direct tastbare dingen zijn als fondsen, maar ook fysieke assets, zoals machines, installaties, gebouwen, bruggen en viaducten.

Om wat voor asset het ook gaat; de asset manager moet zorgen voor een optimale balans tussen de kosten, risico’s en de prestaties van het asset. Hiervoor moet de asset manager een inschatting maken van verschillende risico’s, bijvoorbeeld op financieel, economisch en politiek vlak. Het gaat erom dat het asset de prestatie levert die ervan worden verwacht, tegen zo laag mogelijke kosten en voor een zo lang mogelijke tijd, zodat er het maximale uitgehaald wordt.

Takenpakket van de asset manager

Asset managers hebben een breed takenpakket en opereren op strategisch en operationeel niveau. Wat je als asset manager precies doet is heel erg afhankelijk van de branche en het bedrijf waar je werkt, maar over het algemeen gesproken vallen de volgende werkzaamheden onder het takenpakket van de asset manager:

 • Analyseren van (technische) informatie over het asset
 • In kaart brengen van geschatte kosten
 • Bepalen wanneer er hoeveel in wat geïnvesteerd wordt
 • Bepalen van budgetten voor assets
 • In kaart brengen en beheersen van risico’s: risicoanalyse en -beheersing
 • Ontwikkelen van visies en instandhoudingsplannen
 • Monitoren van prestaties van het asset
 • Meedenken en -beslissen over ontwerpkeuzes
 • Aansturen op innovaties en verbeteringen om processen en prestaties te optimaliseren
 • Bijhouden van de ontwikkeling in de (financiële) markten

Asset managers in vastgoed

Asset managers in het vastgoed houden zich bezig met het zo rendabel, duurzaam, energiezuinig en voor verschillende doelgroepen zo aantrekkelijk mogelijk maken van vastgoed. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de ontwikkeling van wooncomplexen, kantoren of winkel- en recreatiecentra. Daarbij moeten ze rekening houden met verschillende aspecten van het vastgoed; het gaat erom dat het vastgoed bijvoorbeeld zowel op financieel, bouwtechnisch, maatschappelijk als gebruiksvriendelijk vlak goed presteert. Daarnaast zijn duurzaamheid en milieuvriendelijkheid steeds belangrijkere indicatoren.

Asset managers in het vastgoed hebben (ook) de volgende taken:

 • Maken van doelgroepanalyses
 • Analyseren van (woon)technische aspecten van het vastgoed
 • In kaart brengen van maatschappelijke waarde van het vastgoed
 • Monitoren van behaalde resultaten
 • Ontwikkelen van waarderingsmodellen
 • Portefeuillestrategie en operationele staat vastgoed op één lijn brengen
 • Afweging maken tussen verschillende manieren van exploiteren
 • Ontwikkelen van onderhoudsplannen
Belangrijke onderwerpen: functieomschrijving asset manager, functie-eisen asset manager, functieprofiel asset manager, taken van een asset manager, verantwoordelijkheden asset manager, wat doet een asset manager, wat is een asset manager, werken als asset manager, werkzaamheden asset manager.

Waar werken asset managers?

Asset managers kunnen in ieder type bedrijf aan de slag waar gewerkt wordt met asset management. Vaak zijn dit grotere bedrijven waarin grote investeringen worden gedaan, waaraan zekere risico’s verbonden zijn. Een asset manager kan bijvoorbeeld werken voor een pensioenfonds of een bank, maar ook in dienst zijn bij een consultancybureau en als externe ingehuurd worden door een bedrijf.

Daarnaast werken bijvoorbeeld it-bedrijven, installatiebedrijven en energiebedrijven met asset managers. In dat geval ben je als asset manager respectievelijk verantwoordelijk voor een duurzame exploitatie van it-systemen, installaties en warmte- en koudevoorzieningen. Dit is echter slechts een greep uit het type werk dat je als asset manager kunt doen.

Als asset managers in het vastgoed kun je komen te werken bij bijvoorbeeld woningcorporaties, vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars.

Asset managers werken veel samen met andere disciplines binnen of buiten hun bedrijf of organisatie, zoals business controllers, accountants, business analisten en/of planeconomen. Ook houd je korte lijnen met het management. Met wie je precies schakelt, is wederom afhankelijk van het type bedrijf en de branche waarin je werkt.

Belangrijke onderwerpen: asset manager collega's, waar werken asset managers.

Welke competenties heb je nodig als asset manager?

Zie jij een functie van asset manager wel zitten? Dan komen de volgende competenties je goed van pas:

 • Je time management is uitstekend
 • Je bent goed in het opbouwen van relaties en communiceert makkelijk met mensen
 • Je bent zelfstandig en besluitvaardig
 • Je houdt van analyseren en bent er goed in
 • Je hebt een helicopterview en kunt integraal denken
Gratis vacature-alerts
Schrijf je in bij Vacatures.nl en ontvang persoonlijke vacature-alerts. Gratis.

Bij het inschrijven ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.