Vacatures.nl

Ambulanceverpleegkundige

Plaats je cv en vergroot je baankansen

Word gevonden door werkgevers en laat ze jou direct benaderen voor een baan.

Cv plaatsen

Wat is een ambulanceverpleegkundige?

Een ambulanceverpleegkundige (ook wel AVP) is een verpleegkundige die werkzaam is voor een ambulancedienst en die, samen met de ambulancechauffeur, als eerste zorgverlener ter plaatse is in gevallen waarbij directe medische hulp nodig is. Het gaat hierbij vaak om mensen die betrokken zijn bij ongevallen, of die om een andere reden acute medische zorg nodig hebben. Hoewel ze in de meeste gevallen op een ambulance werkzaam zijn, zijn er ook ambulanceverpleegkundigen die rijden op een speciaal uitgeruste fiets. Hiermee kunnen ze, vooral in steden, sneller ter plaatse zijn en zo spoedeisende medische hulp bieden.

Wat doet een ambulanceverpleegkundige?

Een ambulanceverpleegkundige verleent medische zorg aan patiënten die acute hulp nodig hebben, bijvoorbeeld slachtoffers van een ongeval of mensen met acute gezondheidsproblemen. De taken van een ambulanceverpleegkundige zien er over het algemeen als volgt uit:

 • Verkrijgen van een gedetailleerd beeld van de gezondheidsproblematiek van de patiënt op basis van anamnese en inschatting van de omstandigheden
 • Bepalen van de noodzakelijke medisch verpleegkundige handelingen
 • Verrichten van deze medisch verpleegkundige handelingen bij de patiënt conform geldende protocollen en methodieken (bijvoorbeeld ondersteunen of overnemen van vitale functies: ademhaling, bewustzijn, circulatie en temperatuur)
 • Uitvoeren van voorlichtende taken aan de patiënt, onder meer omtrent diens gezondheidssituatie en de te verrichten handelingen
 • Instrueren van de ambulancechauffeur met het oog op benodigde medische assistentie
 • Voorlichten en instrueren van eventuele overige hulpverleners en derden
 • Communiceren met de MKA (Meldkamer Ambulancezorg)
 • Eventueel inzetten van MMT (Mobiel Medisch Team) ter ondersteuning
 • Bewaken van de conditie van de patiënt gedurende de rit naar het ziekenhuis
 • Overdragen van patiënten aan zorgverleners in het ziekenhuis
 • Eventueel doorverwijzen van patiënten naar bijvoorbeeld medisch specialisten of andere zorgdisciplines
 • Opstellen en/of bijhouden van een medisch dossier met patiëntengegevens
 • Beheren, onderhouden en zo nodig vervangen of (laten) repareren van het aanwezige hulpverleningsmateriaal in de ambulance
 • In samenwerking met de ambulancechauffeur zorgdragen voor de technische paraatheid van de ambulance
 • Zorgdragen voor een ordelijk en schoon interieur van de ambulance
 • Kennisnemen van relevante wetenschappelijke onderzoeken en zo nodig in de beroepspraktijk toepassen van deze nieuw opgedane kennis
 • Uitvoeren van onderwijs- en trainingsactiviteiten, bijvoorbeeld een klinische les
 • Eventueel beoordelen en begeleiden van collega-ambulanceverpleegkundigen
Belangrijke onderwerpen: functieomschrijving ambulanceverpleegkundige, functie-eisen ambulanceverpleegkundige, functieprofiel ambulanceverpleegkundige, taken van een ambulanceverpleegkundige, verantwoordelijkheden ambulanceverpleegkundige, wat doet een ambulanceverpleegkundige, wat is een ambulanceverpleegkundige, werken als ambulanceverpleegkundige, werkzaamheden ambulanceverpleegkundige.

Waar werken ambulanceverpleegkundigen?

Veruit de meeste ambulanceverpleegkundigen werken op een ambulance, samen met een ambulancechauffeur. Daarnaast zijn er ambulanceverpleegkundigen die op een fiets rijden die is uitgerust met de benodigde medische hulpmiddelen. Ambulanceverpleegkundigen zijn in dienst van een Regionale Ambulancevoorziening (RAV), ook wel ‘ambulancedienst’ genoemd. Nederland telt 25 RAV-regio’s, waaronder RAV Brabant Midden West, RAV Rotterdam-Rijnmond, RAV Haaglanden en RAV Hollands Midden.

Tijdens hun werkzaamheden komen ambulanceverpleegkundigen, behalve met de genoemde ambulancechauffeurs, in aanraking met bijvoorbeeld centralisten meldkamer, politieagenten, brandweermensen, verpleegkundigen, artsen en anesthesiologen.

Belangrijke onderwerpen: ambulanceverpleegkundige collega's, waar werken ambulanceverpleegkundigen.

Hoe word je ambulanceverpleegkundige?

De opleiding Ambulanceverpleegkundige wordt aangeboden door de Academie voor Ambulancezorg. Om deze opleiding te kunnen volgen, dien je eerst te solliciteren bij één van de 25 RAV’s. Wanneer je wordt aangenomen bij een RAV, word je automatisch ingeschreven bij de Academie voor Ambulancezorg. Hiervoor dien je wel aan de volgende toelatingseisen te voldoen:

 • Je hebt een verpleegkundig diploma (bijvoorbeeld mbo-Verpleegkundige, hbo-Verpleegkunde of A-Verpleegkundige).
 • Je beschikt in aanvulling hierop over een aantekening SEH (Spoedeisende Hulp), IC (Intensive Care) of anesthesie
 • Je bent ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)

De opleiding Ambulanceverpleegkundige duurt zeven maanden en telt 23 lesdagen. Tijdens deze zeven maanden leert de ambulanceverpleegkundige in opleiding om kritieke gezondheidsbelemmeringen snel en adequaat te herkennen en te behandelen. De opleiding bestaat uit twee delen, een basisdeel en een verdiepingsdeel, die beide met een pratijkassessment worden afgesloten.

Belangrijke onderwerpen: bijscholing ambulanceverpleegkundige, carrière ambulanceverpleegkundige, ambulanceverpleegkundige worden, omscholing ambulanceverpleegkundige, opleiding ambulanceverpleegkundige, opleidingsniveau ambulanceverpleegkundige, studeren voor ambulanceverpleegkundige, studie voor ambulanceverpleegkundige.
Gratis vacature-alerts
Schrijf je in bij Vacatures.nl en ontvang persoonlijke vacature-alerts. Gratis.

Bij het inschrijven ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.