Vacatures.nl

Actuarieel analist

Plaats je cv en vergroot je baankansen

Word gevonden door werkgevers en laat ze jou direct benaderen voor een baan.

Cv plaatsen

Wat is een actuarieel analist?

Een actuarieel analist (ook wel actuarieel pricing analyst) is iemand die zich bezighoudt met het identificeren en kwantificeren van (financiële) risico’s en het verlenen van advies hierover. Actuarieel analisten zijn vaak in dienst van financiële dienstverleners als verzekeraars en pensioenfondsen. Ze houden zich in de regel bezig met schade-, levens- en zorgverzekeringen en met pensioenen.

Het werk dat een actuarieel analist doet heeft de nodige raakvlakken met het werk van een actuaris. De laatstgenoemde is echter breder opgeleid (bijvoorbeeld op het gebied van wiskunde, informatica en statistiek) en gaat dieper op de inhoud in. Een actuarieel analist richt zich vooral op de praktijk: het in kaart brengen van relevante financiële risico’s.

Wat doet een actuarieel analist?

De voornaamste taak van een actuarieel analist is het in kaart brengen van financiële risico’s, zodat hierop geanticipeerd kan worden. Over het algemeen heeft een actuarieel analist de volgende taken:

 • Opstellen van analyses op basis van Solvency 2, IFRS (International Financial Reporting Standards) en/of andere standaarden
 • Verlenen van advies op basis van de uitkomsten van de analyses, bijvoorbeeld aan verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, bedrijven en overheidsinstellingen
 • Opstellen van rapportages met advies voor management en/of directie
 • Berekenen van de winstgevendheid van specifieke producten of diensten
 • Monitoren van de ontwikkeling van de winst, omzet en concurrentiepositie van specifieke producten of diensten
 • Toezien op een juiste toepassing van methoden, grondslagen en (reken)regels
 • Ontwikkelen en onderhouden van modellen voor productontwikkelingen en –tests
 • Meedenken over potentiële bedreigingen
 • Verzorgen van actuariële vastlegging
 • Formuleren en in de praktijk brengen van best practices op het gebied van actuariële verbeteringen

Waar werken actuarieel analisten?

Actuarieel analisten zijn over het algemeen werkzaam bij financiële dienstverleners, bijvoorbeeld verzekeraars, pensioenfondsen, adviesbureaus of toezichthouders (zoals De Nederlandsche Bank). Ook kunnen ze in dienst zijn van bedrijven, waar ze zich bezighouden met risicobeheersing.

Collega’s met wie een actuarieel analist in aanraking komt zijn bijvoorbeeld actuarissen, pensioenspecialisten, verzekeringsadviseurs en financial risk managers.

Hoe word je actuarieel analist?

Er zijn verschillende opleidingen die geschikt zijn voor mensen die als actuarieel analist willen werken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Actuarieel analist (hbo)
 • Actuarieel rekenaar (AR, hbo)
 • Actuariële wetenschappen (wo)
 • Actuarial Sciences (wo)
 • Quantitative Finance and Actuarial Studies (wo)
Gratis vacature-alerts
Schrijf je in bij Vacatures.nl en ontvang persoonlijke vacature-alerts. Gratis.

Bij het inschrijven ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.