Vacatures.nl

Zzp'er

Zzp'er staat voor ‘zelfstandige zonder personeel’, ook wel freelancer genoemd. De term wordt gebruikt voor een zelfstandig ondernemer die geen personeel in dienst heeft. De volgende criteria, onder andere gehanteerd door de Belastingdienst, bepalen of iemand zich (zelfstandig) ondernemer mag noemen:

 • Zelfstandige inrichting en uitvoering van werkzaamheden
 • Voor eigen rekening en risico verrichten van werkzaamheden
 • Gericht zijn (en perspectief hebben op) het maken van winst
 • Streven naar het verwerven van meerdere opdrachtgevers
 • Bekendmaken van het ondernemerschap

Veelgestelde vragen over zzp’ers

Hoe word ik zzp’er?

Om feitelijk te starten als zzp’er, dien je je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Vanaf het moment dat de bedrijfsnaam bij de KvK is geregistreerd, mag je je zzp’er noemen. Natuurlijk gaat hier een voorbereidende fase aan vooraf, waarbij je je bijvoorbeeld de volgende vragen dient te stellen:

 • Wat zijn de precieze activiteiten die ik als zzp’er ga uitvoeren?
 • Wat is een geschikte (en beschikbare) bedrijfsnaam voor mijn eenmanszaak?
 • Hoe kom ik aan opdrachten?
 • Hoeveel opdrachten denk ik te kunnen binnenhalen?
 • Hoeveel opdrachten moet ik jaarlijks hebben om voldoende te kunnen verdienen?
 • Wat wordt mijn uurtarief?
 • Heb ik een bedrijfsruimte nodig of werk ik vanuit huis?

Het verdient aanbeveling de antwoorden op dit soort vragen vast te leggen in een ondernemingsplan (ook wel businessplan).

Wat zijn de voor- en nadelen van het werken als zzp’er?

De belangrijkste voor- en nadelen van het werken als zzp’er zijn de volgende:

Voordelen

 • Flexibele werktijden
 • Vrijheid in acceptatie van opdrachten
 • Eigen tarieven bepalen

Nadelen

 • Geen inkomenszekerheid
 • Geen pensioenopbouw en verzekering tegen zaken als arbeidsongeschiktheid en ziekte
 • Meer administratie (belastingaangifte, btw, facturen, etc.)

Eenieder zal voor zichzelf moeten bepalen of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Veel vrijheid kan voor de één geweldig voelen, terwijl de ander weer verlangt naar de zekerheid van een dienstverband.

Wat is het verschil tussen een zzp’er en een freelancer?

Er is in de praktijk geen verschil: freelancer en zzp’er betekenen hetzelfde. Wel worden de termen anders gebruikt: in onder meer de journalistiek en de communicatie is de term freelancer gebruikelijker, waar men in de bouw en de zorg eerder spreekt over zzp’ers. Overigens is er fiscaal-juridisch wel onderscheid te maken tussen de termen freelancer en zzp’er, maar in de praktijk is het verschil nihil. De Kamer van Koophandel hanteert de woorden dan ook als synoniemen.

Moet ik me als zzp’er inschrijven bij de KvK?

Ja, een zzp’er moet zich, net als andere ondernemers, inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Zzp of freelance is trouwens geen rechtsvorm, dus dien je een keuze te maken uit een van de mogelijke rechtsvormen: eenmanszaak, vof (vennootschap onder firma), bv (besloten vennootschap), cv (commanditair vennootschap) of maatschap. Het grootste deel van de zzp’ers kiest voor een eenmanszaak of bv.

Moet ik me als zzp’er aanmelden bij de Belastingdienst?

Ja, als zzp’er dien je je aan te melden bij de Belastingdienst. Deze aanmelding kan tegelijkertijd met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel geregeld worden op het KvK-kantoor. De Belastingdienst gaat bepalen of iemand daadwerkelijk ondernemer is (en bijvoorbeeld geen verkapt dienstverband heeft) en welke belastingen van toepassing zijn. Kleine zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor een kleineondernemersregeling.

Wat is een verkapt dienstverband?

Een verkapt dienstverband houdt in dat iemand in de veronderstelling verkeert als zzp’er aan het werk te zijn, maar in feite werkt volgens een dienstverband. Dit komt bijvoorbeeld voor in gevallen waarbij iemand freelance voor twee of drie werkgevers werkt, op min of meer vaste tijden. Wanneer er bovendien sprake is van een gezagsverhouding (iemand werkt voor een baas, of in dit geval meerdere bazen) en de werknemer het werk niet zomaar door iemand anders kan laten overnemen, is er sprake van een dienstverband.

Wat is de kleineondernemersregeling?

De kleineondernemersregeling is een belastingvermindering die geldt voor ondernemers die jaarlijks minder dan € 1883 aan btw betalen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dien je te voldoen aan een viertal voorwaarden:

 • Er is sprake van een natuurlijke persoon, of een combinatie van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een eenmanszaak, maatschap of vof)
 • Het bedrijf is in Nederland gevestigd
 • Men betaalt na aftrek van voorbelasting minder dan € 1883 per jaar aan btw
 • Men komt de administratieve verplichtingen na wat betreft de afdracht van btw

Heb ik als zzp’er een VAR nodig?

Een VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) is niet verplicht, maar wel aan te raden. Met zo’n verklaring geeft de Belastingdienst aan of zij iemand beschouwen als ondernemer, werknemer, of een vorm hier tussenin. De Belastingdienst hanteert de volgende VAR-varianten:

 • VAR-loon
  Men ontvangt loon uit een dienstbetrekking: opdrachtgevers dienen zelf na te gaan of ze loonheffingen dienen in te houden.
   
 • VAR-row (resultaat uit overige werkzaamheden)
  Opdrachtgevers dienen zelf na te gaan of er sprake is van een dienstbetrekking en of er loonheffing dient te worden ingehouden.
   
 • VAR-wuo (winst uit onderneming)
  Men is zelfstandige: de opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden
   
 • VAR-dga (directeur-grootaandeelhouder)
  Men bezit minimaal 5% van de aandelen van uw vennootschap: de opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden