Vacatures.nl

Zwangerschapsverlof

Zwangerschaps- en bevallingsverlof (over het algemeen kortweg zwangerschapsverlof genoemd) is een periode van minimaal zestien weken waarin zwangere vrouwen die in loondienst of als zelfstandige werken, thuis mogen blijven. Ze ontvangen een zwangerschapsuitkering (ook wel WAZO-uitkering) die 100% bedraagt van het dagloon. Het verlof is opgebouwd uit twee delen:

  • Zwangerschapsverlof: vanaf zes tot vier weken vóór de dag na de uitgerekende datum van bevalling
  • Bevallingsverlof: minstens tien weken vanaf de dag van bevalling

Het bevallings- en het zwangerschapsverlof moeten samen minimaal zestien weken duren en kunnen niet in delen worden opgenomen. Het recht op zwangerschapsverlof is vastgelegd in de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Veelgestelde vragen over zwangerschapsverlof

Wat gebeurt er als ik vóór de uitgerekende datum beval?

Bij een bevalling vóór de uitgerekende datum duurt het totale verlof nog steeds zestien weken. Wanneer iemand bijvoorbeeld twee weken eerder bevalt dan verwacht, duurt het zwangerschapsverlof vier weken en het bevallingsverlof twaalf weken.

Wat gebeurt er als ik na de uitgerekende datum beval?

Wanneer iemand bevalt na de uitgerekende datum, duurt het bevallingsverlof nog altijd tien weken. Een voorbeeld: iemand die een week na de uitgerekende datum bevalt (en zes weken van tevoren zwangerschapsverlof heeft genomen), heeft dan zeven weken zwangerschapsverlof en tien weken bevallingsverlof.

Heb ik recht op meer verlof wanneer ik een tweeling (of meerling) krijg?

Nee, ook wanneer iemand bevalt van een twee- of meerling blijft het zwangerschaps- en bevallingsverlof in totaal maximaal zestien weken.

Wat zijn de gevolgen voor mijn uitkering als ik zwanger ben?

Iemand met een WW-, ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt de zwangerschapsuitkering in plaats van de reguliere uitkering.

Hoe vraag ik zwangerschapsverlof aan?

Zwangerschaps- en bevallingsverlof dient te worden aangevraagd bij de werkgever. Uiterlijk drie weken voor de ingangsdatum moet de aanvraag bij de werkgever binnen zijn. Bij de aanvraag dien je een verklaring van een arts of verloskundige in te leveren waarop de uitgerekende bevallingsdatum wordt aangegeven. De werkgever vraagt vervolgens de uitkering aan bij het UWV.
Iemand die geen werkgever heeft, vraagt de uitkering zelf aan bij het UWV. Dit doe je minimaal acht weken vóór de uitgerekende datum met een aanvraagformulier dat te verkrijgen is via de website van het UWV. Hetzelfde geldt voor een zelfstandige, voor wie een aparte uitkering is: de ZEZ-uitkering (zelfstandige en zwanger).

Kan ik worden ontslagen wanneer ik zwanger ben?

Nee, iemand die zwanger is kan in principe niet ontslagen worden. Ook mag een werkgever iemand niet ontslaan omdat hij vermoedt dat zij zwanger wil worden. Tot en met zes weken na het bevallingsverlof mag een vrouw niet ontslagen worden.

In twee uitzonderlijke situaties is ontslag tijdens de zwangerschap mogelijk:

  • De gehele onderneming of afdeling wordt opgeheven
  • De werknemer heeft zich ernstig misdragen (bijvoorbeeld fraude gepleegd of geweld gebruikt)

Een werkgever is niet verplicht een tijdelijk contract dat afloopt tijdens de zwangerschap, te verlengen. Maar de zwangerschap mag nooit de reden zijn waarom de overeenkomst niet wordt verlengd: de werkgever moet aantonen dat er andere redenen zijn om het contract niet te verlengen.

Bouw ik vakantiedagen op tijdens mijn zwangerschapsverlof?

Ja, tijdens het verlof loopt de opbouw van vakantiedagen gewoon door. Ook mag de werknemer niet eisen dat iemand vakantiedagen opneemt voor het verlof tijdens de zwangerschap.