Vacatures.nl

Zorgverlof

Zorgverlof is verlof dat een werknemer kan opnemen bij ziekte van een thuiswonend (pleeg)kind, een samenwonende partner of een ouder. Voorwaarde voor het opnemen van zorgverlof is dat je de enige bent die voor de bewuste persoon kan zorgen.

Er zijn twee soorten zorgverlof: kortdurend en langdurend.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof kan meerdere keren per jaar worden opgenomen. Het maximum aantal uren dat kan worden opgenomen is tweemaal het aantal uren dat iemand werkt in een periode van een jaar (of feitelijk: twaalf maanden vanaf de eerste verlofdag). Dit houdt in dat iemand die 38 uur per week werkt, per twaalf maanden in totaal 76 uur kortdurend verlof kan opnemen. Gedurende het kortdurend verlof betaalt de werkgever minimaal 70% van het salaris door. Wanneer deze 70% uitkomt onder het minimumloon, betaalt de werkgever het minimumloon.

Langdurend zorgverlof

De invulling van langdurend zorgverlof kan verschillen. Het is mogelijk om maximaal zes keer het aantal uren dat iemand per week werkt op te nemen. Daarnaast kan ervoor worden gekozen om een aaneengesloten periode van maximaal twaalf weken de helft van de uren in het contract te werken. Het verlof mag, in overleg met de werkgever, over maximaal achttien weken worden verdeeld. Ook andere constructies zijn mogelijk, mits ze in overleg met de werkgever worden bepaald. Tijdens het langdurend zorgverlof hoeft de werkgever, anders dan bij het kortdurend zorgverof, het loon niet door te betalen.

Voor zowel kortdurend als langdurend verlof geldt dat er in een cao soms afwijkende afspraken zijn gemaakt. Het is daarom verstandig naar deze voorwaarden te informeren wanneer je van plan bent zorgverlof te gaan opnemen.

Veelgestelde vragen over zorgverlof

Hoe kan ik zorgverlof aanvragen?

Het zorgverlof vraag je aan bij de werkgever. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Voor langdurende zorgverlof geldt dat het minimaal twee weken voor het begin van het verlof moet worden aangevraagd.

Bouw ik vakantiedagen op tijdens het zorgverlof?

Ja, tijdens het zorgverlof bouw je gewoon vakantiedagen op. Werkgevers mogen de verlofdagen niet aftrekken van de vakantiedagen. Dit geldt zowel voor kortdurend als langdurend verlof.

Wat gebeurt er als ik ziek word tijdens het zorgverlof?

Wanneer je ziek wordt tijdens het zorgverlof, kun je in overleg met de werkgever het verlof stopzetten. In dat geval gelden de regels van ziekteverlof. Mocht je tijdens het zorgverlof werkloos raken, dan houdt het zorgverlof per direct op.

Is een werkgever verplicht zorgverlof toe te staan?

Het verlenen van zorgverlof kan worden geweigerd, maar alleen in uitzonderlijke gevallen en wanneer hier goede redenen voor zijn. Wanneer het bedrijf door het verlof bijvoorbeeld in ernstige problemen zou komen, mag het zorgverlof worden geweigerd. Als het zorgverlof eenmaal begonnen is, kan het niet meer worden stopgezet. Wel kan een werkgever achteraf om bijvoorbeeld een doktersrekening vragen.  

Wanneer eindigt zorgverlof?

Zorgverlof eindigt wanneer de afgesproken periode is verstreken, of wanneer de persoon voor wie gezorgd wordt, overlijdt. In dat geval kun je calamiteitenverlof aanvragen voor het regelen van alle zaken rondom het overlijden.