Vacatures.nl

Ziektewet

De ziektewet (of kortweg ZW) regelt dat een zieke werknemer, wanneer deze geen recht (meer) heeft op loon van een werkgever, een uitkering ontvangt. Deze uitkering wordt uitgevoerd door het UWV en bedraagt in de meeste gevallen 70% van het laatstverdiende loon.

Voor wie geldt de Ziektewet?

Wanneer een werknemer ziek wordt, moet de werkgever gedurende twee jaar minimaal 70% van het loon doorbetalen. Iemand die geen werkgever (meer) heeft, kan een beroep doen op de Ziektewet. Dit geldt voor:

 • Thuiswerkers, artiesten en musici
 • Oproepkrachten (afhankelijk van het soort contract dat ze hebben)
 • Uitzendkrachten (tenzij ze een vast contract met een uitzendbureau hebben)
 • Stagiairs die een stagevergoeding ontvangen
 • Vrijwillig verzekerden
 • Werklozen die langer dan dertien weken ziek zijn
 • Mensen die binnen vier weken na het aflopen van de verzekering ziek worden

Er zijn ook werknemers die automatisch in aanmerking komen voor de Ziektewet. In zo’n geval ontvangt de werkgever een vergoeding van het UWV om het loon te kunnen doorbetalen. Dit geldt voor:

 • Zwangere of recent bevallen vrouwen die als gevolg van de bevalling of zwangerschap ziek worden
 • Orgaandonoren die als gevolg van de donatie ziek worden
 • Zieke werknemers wier contract afloopt tijdens de ziekte
 • Gedeeltelijk arbeidsongeschikten die binnen vijf jaar nadat ze zijn aangenomen, ziek worden

Vrijwillige verzekering voor de Ziektewet

Het is ook mogelijk om je, wanneer je geen recht hebt op een ziektewetuitkering, vrijwillig te verzekeren voor de Ziektewet. Dit kan in de volgende gevallen:

 • Je begint een eigen bedrijf
 • Je gaat als WAO’er, WW’er of WIA’er gedeeltelijk zelfstandig werken
 • Je stopt met werken, bijvoorbeeld op basis van onbetaald verlof
 • Je verricht dienstverlening aan huis (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of oppas)
 • Je gaat in het buitenland werken

Je bepaalt zelf voor welk bedrag je je verzekert, met als maximum het eventuele dagloon of anders het maximumdagloon. De de maximale looptijd van de uitkering is 104 weken, oftewel twee jaar.

Veelgestelde vragen over de ziektewet

Hoe hoog is mijn ziektewetuitkering?

Hoe hoog je ziektewetuitkering precies is, hangt af van het salaris dat je had op het moment dat je ziek werd. In de meeste gevallen bedraagt de ziektewetuitkering 70% van het laatstverdiende loon.

Hoe lang ontvang ik een ziektewetuitkering?

De maximale periode waarin je een ziektewetuitkering kunt ontvangen, is twee jaar. Wanneer je tussentijds herstelt, maar binnen vier weken opnieuw ziek wordt, worden de ziekteperiodes opgeteld. Wanneer je na twee jaar nog altijd ziek bent, bepaalt het UWV of je recht hebt op een WIA-uitkering. Overigens stopt de ziektewetuitkering ook wanneer je de AOW-leeftijd bereikt, of wanneer je langer dan een maand in detentie zit.

Loopt mijn ziektewetuitkering door als ik op vakantie ga?

Ja, de ziektewetuitkering loopt door, mits je je aan de voorwaarden houdt. Deze zijn als volgt:

 • Bij een vakantie binnen Nederland geef je het vakantieadres en de vakantieperiode door aan het UWV
 • Bij een buitenlandse vakantie vraag je vooraf toestemming aan het UWV, dat dan bepaalt hoe lang de uitkering kan doorgaan. In sommige gevallen dien je je te melden bij een verzekeringsarts