Vacatures.nl

WW

WW staat voor Werkloosheidswet: in deze wet is geregeld dat mensen die geen baan hebben een werkloosheidsuitkering ontvangen. De WW-uitkering geschiedt in Nederland door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).

Voorwaarden voor het ontvangen van een WW-uitkering

Om een WW-uitkering te kunnen ontvangen, dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • In de laatste 36 weken voordat je werkloos werd, heb je minimaal 26 weken gewerkt (het aantal uren per week dat je werkt doet hierbij niet ter zake)
 • Je bent verzekerd tegen werkloosheid (dit is vrijwel altijd het geval wanneer je betaald werk verricht)
 • Je bent direct beschikbaar voor betaald werk
 • Je verliest vijf uur of meer van het aantal arbeidsuren per week (en ontvangt hierover geen loon meer)
 • Je bent niet door eigen schuld werkloos geworden (bijvoorbeeld omdat je zelf ontslag heeft genomen)

Veelgestelde vragen over WW

Hoe vraag ik een WW-uitkering aan?

Het aanvragen van een WW-uitkering gaat via het UWV. Op de website van het UWV kun je je aanmelden als werkzoekende en direct een WW-uitkering aanvragen. Daarnaast zijn er UWV-vestigingen waar je de aanvraag persoonlijk kunt indienen. Het UWV beslist binnen acht weken over de toewijzing van een uitkering.

Hoe lang kan ik WW ontvangen?

Hoe lang je WW ontvangt, hangt af van het aantal uur dat je gewerkt hebt. De minimale periode dat je WW ontvangt, bedraagt drie maanden. Op basis van het arbeidsverleden kun je extra maanden ontvangen (tot maximaal 38 maanden). Indien je voldoet aan de jareneis (je hebt in minimaal vier van de afgelopen vijf jaren gewerkt), ontvang je voor ieder gewerkt jaar één maand uitkering (waarbij de drie basismaanden zijn meegerekend). Iemand met een arbeidsverleden van twaalf jaar ontvangt dus twaalf maanden een WW-uitkering.

Hoe hoog is mijn WW-uitkering?

De eerste twee maanden is de WW-uitkering 75% van het dagloon (het gemiddelde dat je per dag verdiende in het jaar voordat je werkloos werd). Na deze twee maanden bedraagt de WW-uitkering 70% van het dagloon. Het ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) stelt twee keer per jaar (op 1 januari en 1 juli) het maximumdagloon vast. Voor een berekening van de te ontvangen WW en de actuele hoogte van het maximumdagloon kan je de website van het UWV raadplegen.

Kan ik WW ontvangen wanneer ik zelf ontslag heb genomen?

In principe ontvang je geen WW-uitkering wanneer je zelf ontslag hebt genomen. Er zijn twee situaties waarin het mogelijk is om wel WW te ontvangen na ontslag te hebben genomen:

 • Je neemt ontslag om gezondheidsredenen (omdat je geen regeling kunt treffen met de werkgever om in dienst te blijven)
 • Je verhuist met de partner mee omdat deze (onvrijwillig) in een andere plaats gaat werken

In beide gevallen gelden strenge voorwaarden, bijvoorbeeld omtrent de reisafstand en artsenverklaringen. De precieze eisen zijn terug te vinden op de website van het UWV.

Mag ik andere inkomsten hebben als ik WW ontvang?

Het UWV bepaalt per geval of iemand nog WW ontvangt na het aanvaarden van werk. Dit hangt af van het aantal uren dat je gaat werken en de periode dat je WW hebt ontvangen. Twee voorbeelden:

 • Iemand die korter dan een jaar een WW-uitkering heeft gekregen en minder uren gaat werken dat het aantal uren waarvoor hij/zij een uitkering ontvangt, krijgt in de meeste gevallen nog steeds WW over de uren dat hij/zij werkloos is.
 • Iemand die minimaal tien uur per week werkloos is en werk vindt waardoor hij/zij minder dan vijf uur per week werkloos blijft, ontvangt geen WW meer

Loopt mijn WW-uitkering door als ik ziek word?

De eerste dertien weken van ziekte wordt de WW doorbetaald. Mocht je na die periode nog steeds ziek zijn, dan wordt de WW-uitkering omgezet in een Ziektewet-uitkering.

Wat is het arbeidsverleden?

Het arbeidsverleden waarmee het UWV rekent, bestaat uit twee delen:

 • Feitelijke arbeidsverleden
  Het feitelijke arbeidsverleden bestaat uit de jaren vanaf 1998 waarin je minstens 208 uur per jaar in loondienst heeft gewerkt (het jaar waarin je werkloos werd, niet meegerekend).
   
 • Fictieve arbeidsverleden
  Het fictieve arbeidsverleden omvat de jaren vanaf het jaar dat je 18 werd tot en met 1997 (ongeacht of je in die periode gewerkt hebt).

Deze twee worden bij elkaar opgeteld voor het totale arbeidsverleden. Voor ieder jaar van het totale arbeidsverleden krijg je één maand WW-uitkering (met een maximum van 38 maanden).