Vacatures.nl

WIA

WIA betekent: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA is een uitkering die iemand ontvangt die door ziekte niet (of minder) kan werken; voorheen heette deze uitkering de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering). Mensen die 104 weken (twee jaar) ziek zijn en als gevolg daarvan maximaal 65% kunnen verdienen van hun oude loon, hebben recht op een WIA-uitkering. Uitgangspunt van de WIA is dat je zoveel werkt als mogelijk is.

Onderdelen van de WIA

Binnen de WIA zijn er twee regelingen mogelijk:

 • WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten)
  Iemand die meer dan 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt is, komt in aanmerking voor een WGA-uitkering. Ook mensen die meer dan 80% (ook wel: volledig) arbeidsongeschikt zijn, maar voor wie deze situatie tijdelijk (niet-duurzaam) is, kunnen WGA ontvangen.

  De WGA bestaat uit drie soorten uitkeringen:

  • Loongerelateerde uitkering
   In de meeste gevallen krijgt iemand die een WGA-uitkering ontvangt eerst een loongerelateerde uitkering. Deze is bedoeld voor mensen die voorafgaand aan de dag dat ze ziek werden, minimaal 26 van de 36 weken hebben gewerkt. Voldoe je aan deze zogeheten referte-eis, dan ontvang je een loongerelateerde uitkering: de eerste twee maanden 75% van het WIA-loon, de hieropvolgende maanden 70%. De duur van deze loongerelateerde uitkering is minimaal 3 en maximaal 38 maanden, afhankelijk van het arbeidsverleden.
  • Loonaanvullende uitkering
   Voldoe je niet aan de referte-eis (met andere woorden: heb je voorafgaand aan de dag dat je ziek werd niet minimaal 26 van de 36 weken gewerkt), dan kom je mogelijk in aanmerking voor een loonaanvullende uitkering. Ook wanneer je de volledige termijn van de loongerelateerde uitkering hebt doorlopen (en nog steeds arbeidsongeschikt bent), kun je doorstromen in een loonaanvullende uitkering. De loonaanvullende uitkering bedraagt 70% van het verschil tussen het oude loon en de verdiencapaciteit (het salaris dat je nog zou kunnen verdienen, ondanks de arbeidsongeschiktheid). De loonaanvullende uitkering kan blijven doorlopen totdat je de leeftijd van 65 bereikt. Een vereiste om de loonaanvullende uitkering te mogen ontvangen, is dat je minimaal de helft van de verdiencapaciteit hebt benut. Is dit niet het geval, dan kom je in aanmerking voor de vervolguitkering.
  • Vervolguitkering
   De vervolguitkering bedraagt een bepaald deel van het minimumloon (afhankelijk van het uitkeringspercentage), dat je kunt ontvangen totdat je de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Een vervolguitkering ligt meestal een flink stuk lager dan loongerelateerde en loonaanvullende uitkeringen. Eventueel kun je middels de Toeslagenwet nog recht hebben op aanvulling.
 • IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)
  De IVA-uitkering geldt voor mensen die volledig  (meer dan 80%) en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Duurzaam wil in dit geval zeggen: er is geen of slechts zeer geringe kans op herstel. Een IVA-uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende loon, rekening houdend met het maximum dagloon.

Veelgestelde vragen over de WIA

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Een aanvraag voor een WIA-uitkering regel je via het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Hiertoe doorloop je drie stappen:

1) Verzamel de documenten die onderdeel uitmaken van het re-integratieverslag (zoals een verklaring van de bedrijfsarts)
2) Vraag de WIA-uitkering aan via de website van het UWV
3) Stuur de re-integratiedocumenten op naar het UWV

Wanneer vraag ik een WIA-uitkering aan?

Iemand die WIA wenst te ontvangen, dient uiterlijk in de 93e week van ziekte de aanvraag te versturen (je ontvangt de WIA-uitkering na 104 weken ziekte). Het UWV stuurt mensen in week 88 van hun ziekte een bericht waarin de uiterlijke datum wordt vermeld. Iemand die de WIA niet tijdig heeft aangevraagd, loopt het risico tijdelijk zonder uitkering te zitten.

Wat zijn mijn plichten als ik een WIA–uitkering ontvang?

Om WIA te kunnen ontvangen, dien je in elk geval aan de volgende plichten te voldoen:

 • Verstrek de juiste persoonlijke en financiële gegevens
 • Zorg voor geldige identiteitsbewijzen
 • Geef wijzigingen (op tijd) door
 • Maak melding van werkzaamheden, betaald of vrijwillig
 • Geef vakantie en buitenlands verblijf door
 • Kom je afspraken met het UWV na
 • Werk mee aan eventuele onderzoeken

Hoe wordt de mate van arbeidsongeschiktheid bepaald?

In welke mate iemand arbeidsongeschikt is, wordt bepaald door middel van een keuring door het UWV. Tijdens deze keuring stelt een UWV-arts, samen met een arbeidsdeskundige, het zogenaamde ‘loonverlies’ vast. Wat betreft het loonverlies zijn er vier categorieën:

 • Loonverlies is minder dan 35% (men heeft geen recht op WIA)
 • Loonverlies is minimaal 35%, maar minder dan 80% (men valt onder WGA)
 • Loonverlies is minimaal 80%, met redelijke kans op herstel (men valt onder WGA)
 • Loonverlies in minimaal 80%, met zeer geringe of geen kans op herstel (men valt onder IVA)