Vacatures.nl

Werkgeversverklaring

Een werkgeversverklaring is een door de werkgever in te vullen verklaring waarin het soort dienstverband en de inkomenssituatie van de werknemer worden toegelicht. Deze verklaring wordt bijvoorbeeld door een hypotheekverstrekker verlangd wanneer iemand die geen vast contract heeft, een lening aanvraagt. Op basis van de werkgeversverklaring kan de hypotheekverstrekker vaststellen of de werknemer voldoende perspectief heeft bij de huidige werkgever om toch in aanmerking te komen voor een hypotheek. 

Inhoud van de werkgeversverklaring

Een werkgeversverklaring bevat de volgende onderdelen:

 • Gegevens werkgever
  Hier worden naam, adres, en KVK-nummer van de werkgever ingevuld.
   
 • Gegevens werknemer
  In dit onderdeel worden de volgende gegevens ingevuld: naam, geslacht, adres, geboortedatum, functie en startdatum in huidige betrekking
   
 • Aard van het dienstverband
  Hier wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:
  • Is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (of een aanstelling in vaste dienst)?
  • Is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (of een aanstelling in tijdelijke dienst)? Zo ja, wanneer eindigt deze overeenkomst?
  • Is er sprake van inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie (bijvoorbeeld in de vorm van een uitzend-, inval- of oproepkracht)?
  • Is er sprake van een proeftijd? En zo ja: is deze reeds verstreken?
  • Zijn er voornemens het dienstverband binnenkort te beëindigen?
  • Is er sprake van directeur- of aandeelhouderschap?
    
 • Verklaring voortzetting dienstverband
  Dit is het belangrijkste deel van de werkgeversverklaring, waarin de intentie expliciet wordt gemaakt dat de werkgever het dienstverband zal voortzetten bij gelijkblijvend functioneren. Dit onderdeel wordt ook wel de intentieverklaring genoemd. In veel gevallen luidt de tekst van dit onderdeel als volgt:

Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Hier vinkt de werkgever ‘ja’ of ‘nee’ aan en voegt hij daarnaast een firmastempel toe.

 • Inkomen
  In dit onderdeel dienen de volgende bedragen te worden ingevuld:
  • Bruto jaarsalaris
  • Vakantietoeslag
  • Onregelmatigheidstoeslag
  • Vaste dertiende maand
  • Provisie
  • Vaste eindejaarsuitkering
  • Uitbetaling overwerk

 • Leningen / loonbeslag
  Hier worden de volgende vragen gesteld:
  • Is door de werkgever een onderhandse lening aan de werknemer verstrekt?
  • Is op het loon van de werknemer loonbeslag of looncessie gelegd?

Veelgestelde vragen over de werkgeversverklaring

Wat is het verschil tussen een werkgeversverklaring en een intentieverklaring?

De intentieverklaring is een onderdeel van de werkgeversverklaring, namelijk het gedeelte waarin de werkgever aangeeft dat het tijdelijke dienstverband bij gelijkblijvend functioneren van de werknemer en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden zal worden omgezet in een vast dienstverband. In de praktijk worden de termen door elkaar gebruikt en wordt ook de gehele verklaring wel intentieverklaring genoemd.

Is een werkgeversverklaring bindend?

Nee, de werkgeversverklaring is juridisch gezien geen bindend document. Een werknemer kan dus geen rechten ontlenen aan een verstreke werkgeversverklaring. De verklaring dient om bijvoorbeeld hypotheekverstrekkers of verhuurders meer duidelijkheid te geven over het dienstverband van de bewuste werknemer.