Vacatures.nl

Wajong

Wajong staat voor Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Deze wet regelt dat mensen die op jonge leeftijd een handicap of langdurige ziekte hebben opgelopen, een uitkering ontvangen. Bovendien krijgen de jongeren via de Wajong hulp bij het vinden en behouden van betaald werk. De Wajong wordt uitgevoerd door het UWV.

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van iemands specifieke situatie. Enkele voorbeelden:

 • Voor Wajongers die helemaal niet kunnen werken, bedraagt de uitkering 75% van het minimum(jeugd)loon
 • Iemand die wel werkt, maar minder dan het minimum(jeugd)loon verdient, ontvangt een aanvulling tot aan dit minimum
 • Wajongers die wel zouden kunnen werken, maar geen werk kunnen vinden, ontvangen 75% van het minimum(jeugd)loon
 • Voor jongeren die studeren en recht hebben op studiefinanciering, of die naar school gaan en recht hebben op een tegemoetkoming scholieren, bedraagt de Wajong-uitkering 25% van het minimum(jeugd)loon

Daarnaast wordt nog meegewogen voor hoeveel procent iemand arbeidsongeschikt is.

Voorwaarden voor het aanvragen van Wajong

In de volgende situaties heb je recht op een Wajong-uitkering:

 • Je lijdt minimaal vanaf je zeventiende verjaardag aan een handicap of langdurige ziekte
 • Je hebt vóór je dertigste verjaardag een handicap of langdurige ziekte opgelopen en volgde in het jaar hieraan voorafgaand gedurende minimaal zes maanden een opleiding

Aanvullend dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Als gevolg van de ziekte of handicap ben je niet in staat geweest om 52 weken achtereen 75% (of meer) van het minimum(jeugd)loon te verdienen.
 • Het is niet waarschijnlijk dat je binnen een jaar volledig herstelt van de handicap of ziekte
 • Je bent woonachtig in Nederland

Oude en nieuwe Wajong

De huidige Wajong-wetgeving  is van kracht sinds 1 januari 2010. Deze ‘nieuwe Wajong’ biedt een bredere ondersteuning dan de ‘oude Wajong’, waaronder mensen vallen die de uitkering voor 1 januari 2010 hebben aangevraagd. In de oude regeling lag de nadruk sterk op de uitkering en minder op het weer aan het werk krijgen van de jongeren. Zo helpt het UWV de Wajonger in de nieuwe situatie met onder meer sollicitatie-advies, aanbiedingen van passend werk en ondersteuning op de werkplek door een jobcoach. Daar staat tegenover dat de regels strenger zijn wat betreft het aanvaarden van werk: weigert de Wajonger een passend aanbod, dan loopt hij het risico de uitkering geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Veelgestelde vragen over Wajong

Hoe hoog is mijn Wajong-uitkering?

Hoe hoog je uitkering precies is, hangt af van je persoonlijke situatie. Vragen die hierbij moeten worden beantwoord zijn bijvoorbeeld: hoeveel uren werkje, hoeveel zou je kunnen werken en ga je naar school? Ook je arbeidsongeschiktheidspercentage heeft invloed op de hoogte van je uitkering. Op de website van het UWV kan de hoogte van de Wajong-uitkering per situatie berekend worden.

Hoe lang heb ik recht op een Wajong-uitkering?

Je hebt recht op een Wajong-uitkering vanaf je achttiende verjaardag, of vanaf een jaar nadat je tijdens een opleiding de handicap of ziekte opliep. Het recht op de uitkering eindigt in de volgende gevallen:

 • Je slaagt erin om op eigen kracht genoeg te verdienen
 • Je bereikt de AOW-leeftijd
 • Je gaat in het buitenland wonen
 • Je overtreedt de regels
 • Je zit langer dan een maand in detentie

Hoe kan ik Wajong aanvragen?

Via de website van het UWV kun je een Wajong-uitkering aanvragen. Het formulier ‘Aanvraag Wajong’ kun je invullen, printen en ondertekenen. Per post stuur je het vervolgens naar het UWV.

Kan ik overstappen van de oude naar de nieuwe Wajong?

Ja, een overstap van de oude naar de nieuwe regeling is mogelijk. Mensen die voor 2010 een Wajong-uitkering hebben aangevraagd, mogen kiezen of ze willen overstappen naar de huidige regeling. Stappen ze niet over, dan blijven de oude regels van kracht.