Vacatures.nl

UWV

Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) zorgt voor de landelijke afhandeling van werknemersverzekeringen. De verzekeringen waarvoor je bij het UWV terecht kunt, zijn:

 • Toeslagenwet
 • Wajong (Wet werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten)
 • WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering)
 • WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen)
 • WAZO (Wet Arbeid en Zorg)
 • WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
 • WW (Werkloosheidswet)
 • Ziektewet

Naast de verwerking van verzekeringen verricht het UWV arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening, bijvoorbeeld het ondersteunen van werkzoekenden en het vereenvoudigen van aanvragen bij de overheid.

Kerntaken van het UWV

De kerntaken van het UWV vallen uiteen in vier gebieden:

 • Werk
  Het UWV stimuleert haar klanten (werknemers en werkzoekenden) om te blijven werken of om (nieuw) werk te vinden en ondersteunt werkgevers om personeel te vinden.
   
 • Uitkeringen
  Wanneer werken (nog) niet mogelijk is, verzorgt het UWV een uitkering.
   
 • Indicatiestelling
  Het UWV beoordeelt arbeidsongeschiktheid en ziekte, gericht op participatie en re-integratie.
   
 • Gegevensbeheer
  Bij het aanvragen van werk- en uitkeringsgegevens bij de overheid zorgt het UWV ervoor dat mensen de informatie maar één keer hoeven te verstrekken.

Ontstaan van het UWV

In 2002 ontstond de naam UWV, na een fusie tussen uitvoeringsinstellingen Cadans (bedrijfsvereniging voor zorg en detailhandel), GAK (Gemeentelijke Administratiekantoor), SFB (Sociaal Fonds Bouwnijverheid, GUO (Gemeenschappelijk UitvoeringsOrgaan), LISV (Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen) en USZO (Uitvoeringsorganisatie Sociale Zekerheid Overheidspersoneel). Het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) ging in 2009 eveneens op in het UWV. Sinds deze samenvoeging werden de op werk gerichte activiteiten ondergebracht in het onderdeel UWV WERKbedrijf.

Veelgestelde vragen over het UWV

Hoe schrijf ik me in bij het UWV?

Via de website werk.nl kun je je, met behulp van je DigiD-gegevens, inschrijven als werkzoekende. Na de inschrijving kun je direct een uitkering aanvragen, of van de andere dienstverlening van het UWV gebruikmaken.

Hoe schrijf ik me uit bij het UWV?

Het uitschrijven bij het UWV gaat, net als het inschrijven, via de website werk.nl. Via de werkmap-pagina kun je de uitschrijving doorgeven. Hierbij kan direct het eventuele cv worden verwijderd.

Wat is een werkmap?

De werkmap is een toepassing op de werk.nl-website, waarin mensen hun cv kunnen plaatsen, kunnen zoeken naar vacatures en direct kunnen solliciteren. Om gebruik te kunnen maken van de werkmap, dien je je in te schrijven met DigiD.

Moet ik mijn inschrijving bij het UWV verlengen?

Zolang iemand een uitkering ontvangt, loopt de inschrijving in de meeste gevallen vanzelf door. In het geval van een WW-uitkering loopt de inschrijving altijd automatisch door. Voor de andere uitkeringen kan het voorkomen dat de inschrijving verlengd dient te worden: je ontvangt hier dan altijd bericht van in de werkmap.

Kan ik me ook zonder DigiD inschrijven bij het UWV?

Nee, voor een inschrijving bij het UWV is een DigiD nodig. Deze kan kosteloos worden aangevraagd via de website DigiD.nl. Alleen voor Nederlanders die in het buitenland wonen, kan een uitzondering worden gemaakt. Zij dienen telefonisch contact op te nemen met het UWV.