Vacatures.nl

Loonheffing

De loonheffing is een verzameling heffingen die door werkgevers moeten worden afgedragen voor een werknemer. De loonheffing bestaat uit:

 • Loonbelasting
  De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting en wordt door de werkgever ingehouden op het loon van de werknemer
   
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
  De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet bestaat uit een werkgeversheffing en een door de werknemer te betalen premie voor de zorgverzekering
   
 • Premie volksverzekeringen
  De werkgever houdt de premie volksverzekeringen in op het loon van de werknemer. Deze bestaat uit de wettelijk verplichte sociale verzekeringen die inwoners van Nederland verzekeren tegen de financiële gevolgen van overlijden, ouderdom, kinderen of bijzondere ziektekosten: AOW (Algemene Ouderdomswet), Anw (Algemene nabestaandenwet), AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en AKW (Algemene kinderbijslagwet)
   
 • Premies werknemersverzekeringen
  De premies werknemersverzekeringen worden door de werkgever betaald. Werknemersverzekeringen zijn verplichte sociale verzekeringen die werknemers beschermen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid, ziekte en werkloosheid: Ziektewet, WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering), WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en WW (Werkloosheidswet)

Veelgestelde vragen over loonheffing

Wanneer moet ik loonheffing betalen?

Loonheffing moet worden betaald wanneer je werknemers in dienst hebt. Hierbij maakt het geen verschil of iemand in vaste dienst is en hoeveel uur deze persoon werkt. Wanneer je niet zeker bent of er loonheffing moet worden betaald, is het handig om een VAR (Verklaring arbeidsrelatie) aan te vragen.

Kan loonheffing worden teruggevraagd?

Ja, te veel afgedragen loonheffing kan worden teruggvraagd door de werknemer. De gereserveerde bedragen die voor loonheffing worden afgedragen zijn gebaseerd op verwachtingen. Wanneer de werkelijk verdiende bedragen lager uitvallen (bijvoorbeeld omdat je ziek wordt), kan er een deel worden terugbetaald. Hiervoor neem je contact op met de Belastingdienst.