Vacatures.nl

Heffingskorting

De heffingskorting is een mindering op de inkomstenbelasting (IB) en de premies volksverzekeringen. Bij het indienen van de belastingaangifte kun je in aanmerking komen voor verschillende soorten heffingskorting, afhankelijk van je persoonlijke situatie. 

Soorten heffingskorting

De volgende soorten heffingskorting worden onderscheiden:

 • Algemene heffingskorting
  Deze korting (een vast bedrag) geldt voor iedere belastingplichtige, zonder extra voorwaarden
   
 • Arbeidskorting
  De arbeidskorting geldt voor iedereen die loon, winst uit onderneming of resultaat uit overige inkomsten ontvangt.
   
 • Werkbonus
  Voor mensen met een laag inkomen die ten minste 60 en maximaal 64 jaar oud zijn, geldt de werkbonus. Met deze bonus kan gespaard worden voor de financiële gevolgen van de stijging van de AOW-leeftijd.
   
 • Jonggehandicaptenkorting
  De jonggehandicaptenkorting geldt voor jongeren die recht hebben op een Wajonguitkering
   
 • Ouderenkorting
  Deze korting geldt voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Een van de voorwaarden is dat het inkomen onder een bepaalde grens ligt.
   
 • Alleenstaandeouderkorting
  Alleenstaande ouders (van één of meer kinderen) kunnen in aanmerking komen voor alleenstaandeouderkorting
   
 • Levensloopverlofkorting
  Wanneer je geld opneemt uit een levenslooptegoed, voor onbetaald verlof, ontvang je ditzelfde bedrag (tot een vastgesteld maximum) als levensloopverlofkorting
   
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
  Deze korting geldt voor minstverdienende partners en alleenstaande ouders die zorgen voor kinderen (of één kind) tot twaalf jaar
   
 • Korting voor groen beleggen
  Heffingskorting voor groen beleggen ontvang je wanneer je investeert in een groenfonds. Deze korting omvat 0,7% van de vrijstelling in box 3.
   
 • Tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden
  Mensen die vervroegd uittreden kunnen, onder bepaalde voorwaarden, recht hebben op deze tijdelijke heffingskorting. Deze bedraagt 1% van de uitkering uit een pensioenregeling of een regeling voor vervroegd uittreden (tot een bepaald maximum).
   
 • Ouderschapsverlofkorting
  Wanneer je ouderschapsverlof opneemt, kun je ouderschapsverlofkorting ontvangen. Voorwaarde hiervoor is een ouderschapsverlofverklaring van de werkgever.

Veelgestelde vragen over loonheffingskorting

Krijg ik loonheffingskorting automatisch uitbetaald?

Sommige heffingskortingen worden automatisch (door de werkgever of de uitkerende instantie) verrekend, andere dien je zelf aan te vragen. De volgende kortingen worden automatisch toegekend:

 • Algemene heffingskorting
 • Arbeidskorting
 • Jonggehandicaptenkorting
 • Levensloopverlofkorting
 • Ouderenkorting
 • Tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden

De overige vormen van heffingskorting vraag je zelf aan bij de Belastingdienst.

Heb ik bij meerdere werkgevers recht op loonheffingskorting?

Nee, je hebt slechts bij één werkgever tegelijk recht op loonheffingskorting. Wanneer je toch bij meerdere werkgevers tegelijk korting krijgt, dien je achteraf de te veel ontvangen belasting terug te betalen.

Zijn heffingskortingen voor iedereen even hoog?

Alleen de algemen heffingskorting is voor iedereen even hoog. De hoogte van de overige vormen van heffingskorting is inkomensafhankelijk.