Vacatures.nl

Elevator pitch

Een elevator pitch is een korte presentatie (ongeveer twee minuten, vaak nog korter) waarin een idee, product of project aan de man wordt gebracht. Meestal bestaat een elevator pitch uit drie delen:

  • Opening
  • Kern
  • Afsluiting

Opbouw van de elevator pitch

De opening van de elevator pitch heeft twee functies: het trekken van de aandacht van de luisteraar en het introduceren van het onderwerp. Om de aandacht te trekken is het stellen van een vraag een veelgebruikte methode, maar ook citaten en anekdotes kunnen van pas komen. Vervolgens vindt er een bondige introductie plaats van de persoon en het idee, product of project dat diegene tracht te verkopen.

Idealiter is de luisteraar na de introductie klaar voor de daadwerkelijke inhoud van de pitch. Hierin dienen de voordelen van het nieuwe idee te worden uiteengezet. Voor het middenstuk geldt: kwaliteit boven kwantiteit. Liever twee of drie sterke punten dan een hele serie middelmatige.

Wanneer de lift de bovenste etage nadert, is daar het moment voor de afsluiter. Aangezien de bedoeling is dat je wordt uitgenodigd voor een gesprek, kan het geen kwaad om hier in het slot ondubbelzinnig naar te verwijzen (de zogeheten call for action). Heb je in de opening een vraag gesteld, dan is het slot ook de plaats om deze vraag te beantwoorden.

Ontstaan van de term ‘elevator pitch’

De term elevator pitch is afkomstig uit de ondernemerswereld in de Verenigde Staten. De theorie is dat iemand een goed idee heeft en daarvoor voet aan de grond wil krijgen bij een groot bedrijf. Om een afspraak te scoren bij een bedrijf, wacht diegene tot een invloedrijk figuur de lift in stapt en glipt hij met deze persoon mee. Vervolgens heeft hij 118 seconden (de gemiddelde tijd die een New Yorkse lift nodig heeft om de bovenste verdieping te bereiken, waar over het algemeen de boardroom is) om de ander te overtuigen. Als de pitch overtuigend genoeg is, zal de board member aan het eind van de rit meer willen horen van het idee en is het gesprek binnen.

Veelgestelde vragen over de elevator pitch

Hoe lang is een elevator pitch?

De lengte van elevator pitches varieert: van zo’n 30 seconden tot iets meer dan 2 minuten. Hoewel de naam gebaseerd is op een rit in de lift van 118 seconden, zijn pitches vaak nog iets korter.

Wat zijn de belangrijkste tips voor een goede elevator pitch?

Hoewel er vele manieren zijn om een goede pitch te houden (en deze altijd bij de persoon moeten passen), zijn er wel degelijk algemene tips te geven voor een goede pitch:

  • Betrek het verhaal op de toehoorder: wat zijn de voordelen voor hem of haar?
  • Wees zo bondig mogelijk: schrap alle overtollige woorden
  • Gebruik duidelijke taal en beperk vakjargon
  • Zorg voor oogcontact en controleer of de luisteraar (nog) geïnteresseerd is
  • Sluit af met een open vraag