Vacatures.nl

Crowdsourcing

Crowdsourcing is het, veelal via internet, uitbesteden van werkzaamheden aan een grote groep vooraf niet gespecificeerde mensen. Het maakt gebruik van de bundeling van kennis van bereidwillige geïnteresseerden en experts, die graag een probleem willen oplossen en hieraan belangeloos een bijdrage leveren.

Jeff Howe, auteur van het tech-tijdschrift Wired Magazine, geldt als bedenker van de term crowdsourcing, een combinatie van ‘crowd’ (menigte) en ‘outsourcing’ (uitbesteden). Howe definieerde het in 2006 als volgt: ‘The act of outsourcing tasks, traditionally performed by an employee or contractor, to an undefined, large group of people or community (a ‘crowd’) through an open call.”

Voorbeelden van crowdsourcing

Het bekendste voorbeeld van crowdsourcing is Wikipedia, dat gebruikmaakt van de kennis van de massa om een encyclopedie samen te stellen. Ook veel review-websites (bijvoorbeeld Zoover en Tripadvisor) maken gebruik van crowdsourcing. Andere bekende voorbeelden van crowdsourcingprojecten in Nederland zijn de zoektocht van Lay’s naar een nieuw chipssmaak (die resulteerde in smaak ‘patatje joppie’) en de eerdere wedstrijd van Mona, die ook uitging van het idee om mensen hun eigen smaak te laten bedenken.

Het eerst bekende voorbeeld van crowdsourcing – al werd het toen nog niet zo genoemd – dateert van begin achttiende eeuw en staat tegenwoordig bekend als de Longitude Prize. De Engelse regering was op zoek naar een betrouwbare methode waarmee op zee de juiste lengtegraad kon worden bepaald. Men bedacht een wedstrijd en loofde een hoge geldsom uit voor het winnende idee, dat uiteindelijk de chronometer van John Harrison werd. Met dit apparaat, dat gebruiktmaakt van de lokale tijd en de standaardtijd in Greenwich, kon onafhankelijk van omgevingsfactoren als temperatuur en luchtvochtigheid, altijd de juiste tijd worden afgelezen. Harrisons wordt dankzij zijn uitvinding beschouwd als de grondlegger van de moderne navigatie.

Overigens was het uitloven van prijzen voor goede ideeën zelfs in de achttiende eeuw niet helemaal nieuw: Filips II van Spanje deed het al in 1567 en de Nederlandse Staten-Generaal herhaalden dit in 1598. Deze prijzen werden echter nooit daadwerkelijk uitgereikt, vandaar dat de Longitude Prize wordt beschouwd als de eerste vorm van crowdsourcing.

Veelgestelde vragen over crowdsourcing

Waar kan ik meer lezen over crowdsourcing?

Om meer te weten te komen over crowdsourcing, kun je de volgende boeken raadplegen:

John Howe – Crowdsourcing (2009)
Don Tapscott & Anthony D. Williams – Wikinomics (2008)

Kan crowdsourcing alleen via internet?

Nee, de voorbeelden van offline crowdsourcing zijn weliswaar zeldzaam, maar ze zijn er wel. Crowdsourcing via offline kanalen vindt wel plaats in het openbaar bestuur (vooral lokaal en regionaal), wanneer groepen van burgers worden geraadpleegd voor de oplossing van conflicten over bijvoorbeeld bouwprojecten.