Vacatures.nl

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding (ook wel niet-concurrentiebeding of non-competition clause genoemd) is een bepaling in een arbeidscontract, waarin staat aangegeven welke afspraken van toepassing zijn wanneer je bij een andere werkgever gaat werken, of wanneer je een eigen onderneming start. Beperkingen die in een concurrentiebeding worden opgenomen zijn bijvoorbeeld:

  • Type werkgever: iemand mag niet in dienst treden bij een directe concurrent
  • Aard van de werkzaamheden: iemand mag niet exact dezelfde werkzaamheden verrichten bij een andere werkgever
  • Plaats van werken: iemand mag niet hetzelfde werk gaan uitvoeren binnen een bepaalde regio
  • Tijd: iemand mag niet binnen een periode van bijvoorbeeld 6 of 12 maanden hetzelfde werk uitvoeren bij een ander bedrijf

Zonder concurrentiebeding zouden werknemers heel makkelijk bedrijfsspecifieke kennis kunnen gebruiken om vervolgens de concurrent te versterken of een eigen concurrerend bedrijf op te richten. Vaak wordt een concurrentiebeding opgenomen in een nieuwe arbeidsovereenkomst, maar het kan ook later aan het contract worden toegevoegd. Ook kan het bij een eventueel ontslag afgesproken worden.

Veelgestelde vragen over concurrentiebeding

Wanneer is een concurrentiebeding bindend?

Een concurrentiebeding is voor beide partijen bindend indien aan twee voorwaarden is voldaan:

  • In het contract is sprake van een concurrentiebeding, of van een verwijzing naar een personeelsreglement (met daarin een beding)
  • De werknemer is meerderjarig en is een natuurlijk persoon (en bijvoorbeeld geen bv)

Kun je onder het concurrentiebeding uit komen?

Het is mogelijk om, in overleg met de werkgever, onder het concurrentiebeding uit te komen. Soms zijn werkgevers bereid het beding te laten vallen, of een minder streng beding af te spreken. Het verdient aanbeveling zulke afspraken op papier vast te leggen. Het kan bovendien nuttig zijn om de huidige en nieuwe werkgever met elkaar te laten overleggen: wellicht kan een vergoeding van de nieuwe aan de huidige werkgever uitkomst bieden. Een andere methode is mediation: bemiddeling door een onafhankelijke derde partij. In het uiterste geval kun je naar de rechter stappen om onder het concurrentiebeding uit te komen.

Wat zijn de mogelijkheden wanneer een concurrentiebeding voor de rechter komt?

De rechter kan tot de volgende uitspraken komen wanneer een concurrentiebeding juridisch wordt aangevochten:

  • Vernietiging van het beding (bijvoorbeeld omdat het voor de werknemer onredelijk belastend is)
  • Handhaving van het beding (bijvoorbeeld omdat de werkgeversbelangen in dit geval urgenter zijn dan de werknemersbelangen)
  • Matiging van het beding (aanpassing in bijvoorbeeld de tijd, of beperking tot een bepaalde regio)
  • Handhaving van het beding met betaling van een vergoeding door werkgever aan werknemer (bijvoorbeeld als compensatie voor financiële benadeling)

Blijft een concurrentiebeding van toepassing bij bedrijfsovername?

In principe blijft het concurrentiebeding van toepassing, aangezien een beding automatisch meegaat naar de nieuwe eigenaar van het bedrijf. Wel is het aan te raden om met de nieuwe werkgever in overleg te gaan over het beding: in sommige gevallen zal deze bereid zijn tot vernietiging van het beding.

Blijft een concurrentiebeding van toepassing bij functieverandering?

Dat ligt eraan hoe ingrijpend de functieverandering is. Gaat het om een logische, van tevoren in te schatten carrièreontwikkeling van bijvoorbeeld junior tot medior, dan zal het beding in veel gevallen gehandhaafd blijven. Betreft het een serieuze verandering van de arbeidsverhouding, dan kan het beding vaak herzien worden. In alle gevallen is het raadzaam om de situatie bij de werkgever aan te kaarten.