Vacatures.nl

BYOD

BYOD staat voor ‘Bring Your Own Device’ en verwijst naar het concept waarbij het personeel zelf apparatuur meeneemt om op te werken. Hierbij gaat het doorgaans om apparatuur als laptops, tablets, desktops, smartphones en pda’s. Een andere term voor BYOD, die vooral in het Engels gangbaar is, is Consumerization of IT (ook wel CoIT). Het vraagstuk van bedrijven om met Bring Your Own Device om te gaan, wordt ook wel Mobile Device Management (MDM) genoemd.

Er zijn vier basisvormen van BYOD die in een organisatie kunnen worden toegepast:

  • Here’s Your Own: het apparaat wordt beschikbaar gesteld door de werkgever; de werknemer heeft de keuze uit een bepaald aantal devices en functionaliteiten
  • Choose Your Own: het device blijft eigendom van de werkgever, maar de werknemer heeft de keuze uit een ruim aanbod aan devices
  • Bring Your Own: de werknemer neemt zijn eigen apparaat mee, dat wel moet voldoen aan bepaalde eisen van de werkgever
  • On Your Own: de werknemer brengt zijn eigen apparaat mee en is volledig vrij in de keuze voor hardware en functionaliteiten

Veelgestelde vragen over BYOD

Wat zijn de voordelen van BYOD?

De belangrijkste voordelen van het BYOD-principe zijn:

  • Personeel is vaak productiever op de zelf meegebrachte apparatuur
  • De kosten voor de werkgever worden beperkt (vooral doordat deze minder apparatuur hoeft aan te schaffen)

Wat zijn de nadelen van BYOD?

De voornaamste nadelen van Bring Your Own Device zijn:

  • Problemen met betrekking tot incompabiliteit: dat mensen verschillende apparaten gebruiken, betekent ook dat de instellingen en configuraties anders zijn: het is soms lastig of zelfs onmogelijk om alles goed te laten samenwerken
  • Privacy en beveiliging: vertrouwelijke gegevens zijn minder veilig binnen een BYOD-omgeving

Moet er belasting worden betaald over BYOD-apparatuur?

Wanneer de werkgever een laptop of tablet met een scherm groter dan 7 inch beschikbaar stelt aan de werknemer, dient hierover belasting te worden betaald. De Belastingdienst beschouwt zo’n device namelijk als loon in natura, ook indien het apparaat formeel eigendom blijft van de werkgever. Overigens hoeft er geen belasting te worden bepaald indien de werkgever kan aantonen dat het apparaat minimaal 90% van de tijd voor werkdoeleinden wordt gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond middels een getekende verklaring van de werknemer of de aanwezigheid van een ander (eigen) apparaat thuis.