Vacatures.nl

AOW

De AOW (Algemene ouderdomswet) is een zogenoemde volksverzekering die mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt, voorziet van een basisinkomen. Sinds 2013 loopt deze AOW-leeftijd stapsgewijs op. Voor mensen die vóór 2013 startten met hun AOW-uitkering, blijft de pensioenleeftijd 65. Deze leeftijd loopt vervolgens geleidelijk op, tot 67 jaar voor wie vanaf 2023 AOW ontvangt.

Alle ingezetenen van Nederland bouwen AOW op: 2% voor ieder jaar dat je verzekerd bent. Ook niet-ingezetenen die bepaalde inkomsten genieten in Nederland kunnen AOW opbouwen.

De hoogte van de AOW-uitkering hangt af van twee dingen:

  • Hoe lang iemand verzekerd is geweest voor AOW
  • Of iemand alleen woont of niet

De AOW wordt in Nederland uitgevoerd door de SVB (de Sociale Verzekeringsbank).

Veelgestelde vragen over AOW

Wanneer ben ik verzekerd voor AOW?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd voor AOW, ongeacht zijn of haar nationaliteit. Mocht je een periode in het buitenland hebben gewoond en/of gewerkt, dan ben je tijdens deze periode hoogstwaarschijnlijk niet verzekerd geweest en kan de AOW-leeftijd lager uitvallen.

Waar kan ik de netto AOW-bedragen vinden?

Voor een overzicht van de (netto) AOW-bedragen die voor jou van toepassing zijn, kun je terecht op de website Mijnpensioenoverzicht.nl.

Krijg ik ook een AOW-uitkering als ik doorwerk na het bereiken van de AOW-leeftijd?

Ja, vanaf het bereiken van de AOW-leeftijd heb je recht op een AOW-uitkering, ook wanneer je blijft werken.

Krijg in minder AOW als ik een hoog pensioen heb?

Nee, de AOW-uitkering is een basisuitkering, die niet afhankelijk is van de hoogte van het pensioen. De enige twee zaken die de hoogte van de AOW-uitkering beïnvloeden zijn de periode dat je verzekerd bent geweest en het feit of je samenwoont of niet.

Kan ik ook in het buitenland AOW ontvangen?

Ja, je kunt ook AOW ontvangen in het buitenland. Het moet dan wel om een land gaan waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt omtrent de AOW-regels. Op de website van de SVB kun je terugvinden welke landen dit zijn.

Heb ik recht op partnertoeslag naast mijn AOW?

Als je zelf de AOW-leeftijd hebt bereikt en je partner nog niet, kun je eventueel in aanmerking komen voor partnertoeslag. Deze toeslag is van toepassing wanneer het gezamenlijke inkomen niet boven een bepaalde grens komt (zie hiervoor website van de SVB). De partnertoeslag wordt afgeschaft per 2015: iemand die vanaf 2015 AOW ontvangt, heeft geen recht meer op partnertoeslag.