Begrippenlijst

In de arbeidsmarktcommunicatie worden afkortingen en vakspecifieke termen gebruikt, die lang niet allemaal even bekend zijn. Daarom biedt Vacatures.nl een handzaam overzicht: van ABU tot ZZP. Klik op een term voor een uitgebreide definitie en toelichting.

 1. ABU
 2. AOW
 3. Arbeidsovereenkomst
 4. BBP
 5. Bijstand
 6. BYOD
 7. CAO
 8. Casual Friday
 9. Concurrentiebeding
 10. Crowdsourcing
 11. Elevator pitch
 12. Executive search
 13. Heffingskorting
 14. Loonheffing
 15. Social return
 16. UWV
 17. Vakantiedagen
 18. Wajong
 19. Werkgeversverklaring
 20. Wet verbetering poortwachter
 21. WIA
 22. WW
 23. Ziektewet
 24. Zorgverlof
 25. Zwangerschapsverlof
 26. Zzp'er