ToekomstGroep

Over ToekomstGroep
_**“ToekomstGroep is de betrouwbare, innovatieve partner voor multifunctioneel onderhoud en nieuwbouw, waarbij duurzaamheid, circulariteit, resultaat gericht samenwerken en de klant centraal staan”.**_

**Missie**
ToekomstGroep is een onderneming met 5 divisies (Bouw, Glas, Schilders, Service en Techniek) die gezamenlijk als eenheid in de markt, welke gerelateerd is aan de bouw, innovatief opereert. ToekomstGroep wil onderscheidend en vernieuwend werken en in samenwerking met onze opdrachtgevers innovatieve, toonaangevende, integrale, duurzame en circulaire oplossingen bieden. Tevens wil ToekomstGroep de opdrachtgever ontzorgen door voor elk vraagstuk een oplossing te bieden en hiermee de verwachting van de opdrachtgever te overtreffen.

Voor haar medewerkers wil ToekomstGroep een optimale en stabiele werkomgeving bieden, waar continuïteit van de onderneming voorop staat. Hiervoor zijn het naleven van wet- en regelgeving, een transparante organisatiestructuur en het inhoud geven aan de gedragscode belangrijke aandachtspunten. Op deze manier wil ToekomstGroep voor haar medewerkers voldoende kansen creëren voor ontplooiing en ruimte scheppen voor creativiteit en ondernemerschap. ToekomstGroep streeft naar verbreding van haar bedrijfsactiviteiten teneinde een beter draagvlak te verkrijgen.

ToekomstGroep ziet maatschappelijke betrokkenheid als een vanzelfsprekendheid, waarbinnen innovatie, integer zaken doen, zorg voor het milieu, duurzaam ondernemen, circulaire oplossingen aandragen en klantvriendelijkheid de basis vormen van het dagelijks denken en doen.

**Visie**
Het bieden van onderscheidende oplossingen, binnen gestelde budgetten en deadlines;
Een flexibele organisatie die tijdig inspeelt op de veranderende vraag en ontwikkelingen in de markt;
Een deskundige uitvoering van projecten door een optimale beheersing van de processen;
Het aanbieden van totaaloplossingen door middel van een integrale aanpak binnen de verschillende werkmaatschappijen van ToekomstGroep, met als doel de Verwachtingen Overtreffen.

**Kortom**
"ToekomstGroep is de betrouwbare, innovatieve partner voor multifunctioneel onderhoud en nieuwbouw, waarbij duurzaamheid, circulariteit en de klant centraal staan".
Bedrijfsinformatie
Bedrijfsgrootte
201 t/m 500 werknemers
Adres
Gedeputeerde Laanweg 47
1619 PB Andijk
Website
www.toekomstgroep.nl
Vacatures bij ToekomstGroep
Anderen bekeken ook