KDV De BOerderij

Over KDV De BOerderij
Kinderdagverblijf en BSO De Boerderij biedt kleinschalige kinderopvang voor kinderen van 0-12 jaar in een natuurlijke omgeving. Onze buitenspeelruimte grenst aan ‘De Buitenhof’, een onderdeel van ‘Het Lint’. Een mooie groene plek, midden tussen de wijken Terwijde, ’t Zand, De Tol, en het ‘oude’ Vleuten. Wij zijn gevestigd in een oude boerderij, waarvan de stallen en het achterhuis zijn omgebouwd tot groepsruimtes. Op het kinderdagverblijf bieden wij opvang aan kinderen van 0-4 jaar, waarna kinderen veelal doorstromen naar de BSO 4-12 jaar. Voor ouders biedt dit logistieke voordelen. Voor kinderen biedt dit de mogelijkheid om buiten te spelen en op te groeien in een groene omgeving, omringd door andere kinderen. “Mogen ontdekken en samen ervaren” is onze slogan! Daar komen kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers voor naar De Boerderij!

**Visie en missie van De Boerderij**

De Boerderij onderzoekt en ontdekt in gezamenlijkheid met kinderen, ouders en collega’s de wereld om ons heen. Wij benutten onze landelijke omgeving en het boerenerf voor avontuur en persoonlijke ontwikkeling. De beleving van de seizoenen en de natuur staan centraal in ons betrokken spel met de kinderen. Samen met de kinderen en ouders ervaren we de ruimte van buiten en de warmte van binnen. Betrouwbaarheid, betrokkenheid en stabiliteit naar kind en ouder is bij ons een dagelijks gegeven. **Hierdoor verbindt en verrijkt De Boerderij kinderen, ouders en het eigen team.**

**Vier belangrijke waarden van de Boerderij:**
**Betrokken; Kinderen, ouders, medewerkers en de directie voelen zich verantwoordelijk voor de vormgeving van de opvang en leveren een actieve bijdrage aan de samenwerking om te komen tot de beste opvang. Er hangt een warme en betrokken sfeer op de groepen, waardoor je je welkom voelt.**

**Verrijken : De Boerderij wil een verrijking zijn voor alle betrokkenen. Ieder levert een bijdrage aan een waardevolle tijd van het kind. Kinderopvang onderscheidt zich van de thuissituatie/school door de vrije opvang in groepsverband. Met veel plezier brengen ouders en komen kinderen naar De Boerderij! Ook voor medewerkers biedt het kansen om zichzelf te ontwikkelen en nieuwe dingen te ontdekken.**

**Betrouwbaar : De Boerderij maakt waar wat zij belooft. Het is voor Anita en medewerkers belangrijk dat ouders hun kind met een goed gevoel naar De Boerderij brengen. Ouders vertrouwen erop dat er met veel liefde voor hun kind gezorgd wordt door deskundige medewerkers en dat er aandacht is voor individuele behoefte en ontwikkeling.**

**Efficiënt : Er zijn vele mogelijkheden rondom De Boerderij. De Boerderij wil met zorg en aandacht zoeken naar mogelijkheden, die benut kunnen worden ten behoeve van de eerder genoemde waarden. Daarnaast wil De Boerderij medewerkers stimuleren in het inzetten van persoonlijke kwaliteiten. Ook willen we duurzaam denken in de omgang met materiaal om onnodige verspilling en vervuiling van natuur en milieu te voorkomen. Mogelijkheden zien, afstemmen en optimaal benutten.**
Bedrijfsinformatie
Bedrijfsgrootte
11 t/m 50 werknemers
Adres
KDv De Boerderij
Enghlaan 6A
5343 BD te Utrecht
Website
https://www.kdvdeboerderij.net/
Vacatures bij KDV De BOerderij
Anderen bekeken ook