Unal Zorg

Over Unal Zorg
"Met ons steuntje in de rug kunnen cliënten en hun ouders of verzorgers uiteindelijk weer samen zelfstandig functioneren"

Interculturele zorgverlening door een multicultureel team

Unalzorg is een WTZi-erkende zorgaanbieder, gespecialiseerd in de zorg en behandeling van kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking en multiproblematiek. De meeste van onze cliënten zijn van allochtone afkomst. Wij kunnen hen snel de juiste hulp bieden dankzij onze interculturele werkwijze en ons multiculturele team hoogopgeleide hulpverleners.

Onze missie en visie is: iedereen heeft recht op een betekenisvol en waardevol leven.Unal Methodiek A-Road stimuleert een goede hulpverlenersrelatie

De migratieachtergrond speelt vaak een rol bij de problematiek van onze cliënten. De Unal Methodiek A-Road is onze eigen manier van werken die nadrukkelijk rekening houdt met de culturele normen en waarden van cliënten en hun naasten. Aysel Disbudak is directeur van Unalzorg en ontwikkelaar van A-Road:

_“De A-Road methode gaat uit van de mens en zijn mogelijkheden en beperkingen, dat is niet nieuw. Wel nieuw is de manier waarop onze allochtone hulpverleners hun eigen culturele normen, waarden en taal als gereedschap gebruiken. Daarmee bouwen zij snel een goede hulpverlenersrelatie en vertrouwensband op. Zonder dat kan het hulpverleningsproces niet eens op gang komen. De Unal Methodiek A-Road combineert dit gereedschap met vakinhoudelijke kennis en een integrale aanpak van multiproblematiek."_ Effectieve integrale aanpak en maatwerk

Wij hebben de juiste expertise en hoogopgeleide medewerkers in huis om adequaat met multiproblematiek en culturele diversiteit om te gaan. Onze behandelaars zijn bevoegd en bekwaam om diagnostiek uit te voeren. Daarbij kijken wij niet alleen naar de problemen van de cliënt, maar ook naar het gezin of sociale netwerk waartoe hij behoort. Deze directe naasten betrekken wij nauw bij onze ondersteuning en begeleiding van de cliënt.Thuis of dicht bij huis werken aan haalbare doelen

Samen met de cliënt en zijn directe naasten brengen wij de bestaande beperkingen en/of het probleemgedrag in beeld. Ook de wensen en verwachtingen worden geïnventariseerd. Op basis daarvan stellen wij samen een individueel zorgplan op met concrete en haalbare doelen. Onze gezinswerkers en behandelaars werken 1-op-1 met de cliënt aan deze doelen. Dat gebeurt thuis of vlakbij de eigen leefomgeving. Daarbij wordt gebruikgemaakt van diverse effectieve methodes en instrumenten, zoals competentiegericht werken, oplossingsgericht werken en systeemtherapie.
Efficiënt organiseren, maar niet rigide

Wij organiseren onze zorg efficiënt, maar zijn niet rigide in de uitvoering daarvan. Flexibiliteit is nodig om echt maatwerk te kunnen leveren. Om snel in te kunnen spelen op veranderende behoeftes van cliënten en hun ouders of verzorgers. En om rekening te kunnen houden met individuele wensen. Cliënten vertrouwen ons eerder, omdat zij merken dat wij er echt voor hen zijn.

Rekening houden met de cultuur van allochtone cliënten is essentieel voor effectieve zorgverleningMulticultureel team met HBO/WO medewerkers

Al onze zorgverleners en behandelaars zijn hoogopgeleide specialisten die zich met hart en ziel inzetten voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Een goed op elkaar ingespeeld team met inlevingsvermogen, empathie en de juiste aanpak om cliënten te stimuleren om nieuwe dingen te leren. De meeste medewerkers hebben zelf een migratieachtergrond en spreken - naast Nederlands - ook de moedertaal van veel van onze allochtone cliënten. Hierdoor ontstaat sneller het vertrouwen dat nodig is om problemen bespreekbaar te maken en samen een zorgplan te maken. Al onze medewerkers hebben een SKJ-registratie.
Bedrijfsinformatie
Bedrijfsgrootte
11 t/m 50 werknemers
Adres
Osdorper Ban 19A
1068 LD Amsterdam
Website
www.unalzorg.nl
Vacatures bij Unal Zorg
Anderen bekeken ook